Provedba projekta

Informacije za korisnike koji su započeli s provedbom

Što su to bespovratna sredstva?

Sredstva dodijeljena kroz ugovor o bespovratnim sredstvima, koja se dodjeljuju onim prijaviteljima koji se ocijene uspješnima kroz proces prijave i procjene projektnih prijedloga, a namijenjena su aktivnostima navedenima u ugovoru i s njima povezanim troškovima (utemeljenima na projektnoj prijavi). To su sredstva koja imaju točno određenu namjenu za koju se troše u ugovorom određenom roku te se ne moraju vraćati ukoliko su pravilno utrošena, što se utvrđuje različitim kontrolama i postupkom ovjeravanja troškova.

Kod prijave svog projekta svaki prijavitelj navodi opis aktivnosti koje planira provesti i vezanih troškova kroz određeni period vremena.

Prijavitelj osmišljava aktivnosti, prema objavljenom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga, te u skladu s pravilima planira troškove i trajanje projekta.

Nakon što je određena prijava odabrana za financiranje, ona postaje dio ugovora kojim se dodjeljuju sredstva namijenjena aktivnostima iz ugovora. Proračun, tj. dodijeljena sredstva su procjena troškova te su ujedno i gornja granica sredstava koja se mogu utrošiti za projekt. Iznos koji je na kraju projekta dodijeljen jednak je stvarnom iznosu koji je prijavitelj potrošio na prihvatljive aktivnosti i na prihvatljiv način.

Što SAFU može učiniti za vas?

 • Pružiti potporu u tumačenju odredbi ugovora o bespovratnim sredstvima
 • Davati informacije/upute važne za uspješnu provedbu projekata u vidu radionica za korisnike
 • Uputiti korisnike u najčešće probleme iz prakse koji mogu dovesti do neprihvatljivih troškova
 • Kontrolom u različitim fazama provedbe projekta doprinijeti smanjenju rizika od pojave neprihvatljivih troškova u kasnijoj fazi
 • Predložite nam vi na adresu elektroničke pošte: info@safu.hr

Što vi morate učiniti da biste uspješno proveli projekt?

 • Pažljivo i s razumijevanjem pročitati sve odredbe poziva za koji dostavljate projektnu prijavu
 • Pažljivo i s razumijevanjem pročitati sve odredbe ugovora o bespovratnim sredstvima, čiji se dijelovi objavljuju već sa samim pozivom
 • Provoditi projekte s dužnom pažnjom, učinkovito, transparentno, u skladu s najboljim praksama u predmetnom području i u skladu s ugovorom
 • Provoditi nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ili drugim utvrđenim pravilima kada korisnik nije obveznik primjene tog zakona
 • Pravovremeno osigurati administrativni i financijski kapacitet za uspješnu provedbu
 • Izvještavati PT1 i PT2 o napretku provedbe i o svim promjenama tijekom projekta te izvještavati PT2 o troškovima nastalima na projektu
 • Poduzeti sve potrebne mjere za ispunjavanje obveza vezanih uz informiranje i promidžbu projekata sufinanciranih iz EU fondova
 • Čuvati svu projektnu dokumentaciju i učiniti je dostupnom za kontrole
 • Osigurati održivost projektnih rezultata te čuvati projektnu dokumentaciju i nakon završetka provedbe
 • SAFU je pripremio detaljan Priručnik za korisnike koji vas vodi kroz provedbu projekta i sve standardizirane situacije. Priručnik možete naći ovdje.

Što morate znati o nepravilnostima?

 • Nepravilnost je svako kršenje odredaba prava Zajednice koje je posljedica djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta i šteti, ili bi moglo štetiti općem proračunu Europske unije, tako da tereti opći proračun neopravdanim izdatkom.
 • Nepravilnosti se najčešće javljaju pri provođenju postupaka nabave i to: umjetnom podjelom nabave, kraćim rokovima za dostavu ponuda od minimalno propisanih, prihvaćanjem ponuditelja koji nije u potpunosti zadovoljio ekonomske i/ili tehničke kriterije i/ili tehničke specifikacije propisane dokumentacijom za nadmetanje, kao i propisivanjem diskriminirajućih tehničkih specifikacija. Ministarstvo financija Republike Hrvatske donijelo je Odlukom ministra financija od 7. prosinca 2016. (Klasa: 041-01/14-01/188, Ur.broj: 513-08-08-16-5) „Smjernice o upravljanju nepravilnostima“ koje sadrže procedure o prevenciji, otkrivanju, postupanju, izvješćivanju i praćenju postupanja po prijavljenim nepravilnostima vezano uz korištenje sredstava EU. Temeljem Smjernica odgovornost je države članice EU da istraži nepravilnosti, postupajući na temelju dokaza o postojanju bilo kakve veće promjene koja štetno utječe na prirodu ili uvjete za provedbu ili kontrolu aktivnosti ili operativnih programa, te poduzimajući potrebne financijske korekcije.
 • Temeljem navedenog dokumenta Ministarstva financija Republike Hrvatske za izračunavanje nepravilnog iznosa primjenjuju se Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (C(2013) 9527 od 19.12.2013.).
 • Sve ostale informacije, pojašnjenja i upute možete pronaći u prezentaciji „Upravljanje nepravilnostima“.

Ključni kontakti tijekom provedbe projekta:

 • Primarna kontakt točka za sva pitanja vezana uz provedbu Vašeg ugovora je voditelj projekta koji Vam je dodijeljen u PT 2!
 • Kontakt za opće financijske aspekte provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: financije@safu.hr
 • Kontakt za pitanja informiranja i vidljivosti projekata: vidljivost@safu.hr

Novosti za korisnike:

SAFU BILTEN 4-2017

SAFU BILTEN 3-2017

SAFU BILTEN 2-2017

SAFU BILTEN 1-2017

SAFU BILTEN 2-2016

SAFU BILTEN 1-2016

SAFU BILTEN 1-2015

Povratak na vrh