SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Zdravlje i zaštita na radu - nabava opreme

slide

Visina ugovora: 809.795,00 eura

Korisnik: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – Odjel zaštite na radu, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Cilj ovog projekta je povećati učinkovitost sustava zdravlja i zaštite na radu u Republici Hrvatskoj kako bi zadovoljio standarde Europske unije, kao i ojačati i opremiti administrativne kapacitete svih relevantnih institucija uključenih u područje zdravlja i zaštite na radu – Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – Odjela zaštite na radu, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u skladu s mjerilom određenim za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, u procesu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U sklopu ovog projekta financirana je slijedeća oprema:  IT oprema namijenjena za opremanje i povezivanje ove 4 institucije, medicinska oprema za opremanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, te  37 automobila – 35 za mobilnost inspektora i 2 za Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ova 3 ugovora u ukupnom iznosu € 809.795,00 financirana su iz proračuna EU sa udjelom od 70% i sufinancirana iz nacionalnog budžeta sa udjelom 30%.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541