SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj- 4tressCulTour

slide

Visina ugovora: 989.682,85 EUR

Korisnik: Grad Senj

Cilj projekta: doprinijeti razvoju turističkog sektora i srodnim malim i srednjim poduzećima u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije.

Rezultati postignuti projektom su:

  • poboljšana javna turistička infrastruktura i stvoreni nužni infrastrukturni preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta
  • razvijen sustav održivog planiranja i upravljanja kulturnim i povijesnim resursima
  • ekonomski valorizirana kulturna, povijesna i tradicijska baština u održivom smislu za poboljšanje turističke ponude
  • poboljšani kapaciteti i konkurentnost dionika turističkog sektora
  • prezentirana i promovirana kulturno turistička ponuda u cilju stvaranja prepoznatljive turističke destinacije
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541