SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku

slide

Visina ugovora: 1.400.000 eura

Korisnik: Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije

Cilj: Zahvaljujući ovom projektu iskoristit će se potencijal Kanala svetog Ante u Šibeniku kako bi se poboljšala turistička infrastruktura i sustav upravljanja radi promocije aktivnog i kulturnog turizma. U sklopu projekta potpuno je obnovljena i uređena šetnica duga 4,4 kilometra duž jugoistočne obale kanala, na potezu od uvale Duboka do Tvrđave svetog Nikole na ulazu u kanal. Uz šetnicu, uređeno je i pristanište ispod špilje sv. Ante, 2 vidikovca, i pristupni mostić do otoka Školjića na prilazu tvrđavi sv. Nikole.

Ovim projektom poboljšana je javna turistička infrastruktura i sustav upravljanja u svrhu planiranja razvoja i promocije selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma te srodnih usluga na području zaštićenih prirodnih područja i Natura 2000 lokaliteta u Šibensko-kninskoj županiji.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541