SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Stimuliranje turističkog razvoja kroz unapređenje infrastrukture u posavskoj regiji s posebnim naglaskom na područje Parka prirode Lonjsko polje

slide

Visina ugovora: 1.229.789,49 eura

Korisnik: Sisačko-moslavačka županija

 

Cilj projekta: Uz ekonomski razvoj jednog od slabije razvijenih područja, Lonjskog polja - cilj ovog projekta je privući veći broj posjetitelja u Park prirode Lonjsko polje, poticati potražnju za jedinstvenom ponudom koju nudi ovo područje ali i poticati ponudu lokalnih suvenira.  

Realizacijom projekta bit će obnovljena Županijska cesta na dionici Jasenovac – Drenov Bok u duljini gotovo dva kilometara čime će se olakšati pristup Parku prirode, skratiti vrijeme putovanja i povećati cestovna sigurnost. Izraditi će se web stranice za online rezervaciju smještaja i drugih usluga, tiskati turistički vodiči te izraditi i postaviti jumbo plakati. Postojeći i potencijalni ponuđači turističkih proizvoda i usluga bit će dodatno osposobljeni putem skupnih i individualnih oblika edukacije.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541