SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Razvijanje efikasnog sustava za borbu protiv krivotvorenja novčanica i kovanica u Republici Hrvatskoj

slide

Visina ugovora: 230.000,00 eura

Korisnik: Hrvatska narodna banka

Projekt se financira iz IPA programa za 2008. godinu, a partneri u provedbi projekta su Središnja banka Savezne Republike Njemačke i Češka narodna banka.

Cilj ovog projekta bio je osigurati učinkovitije funkcioniranje sustava borbe protiv međunarodnoga organiziranoga kriminala na području krivotvorenja novčanica i kovanica u Republici Hrvatskoj. Rezultati ostvareni u sklopu ovog projekta značajno su doprinijeli jačanju administrativnih kapaciteta ključnih dionika sustava borbe protiv krivotvorenja novčanica i kovanica u Hrvatskoj. Također, razvijeni su i metodološki alati Nacionalnog centra za borbu protiv krivotvorenja, Nacionalnog centra za analizu novčanica, Nacionalnog centra za analizu kovanog novca i Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Aktivnosti vezane uz analizu arhitekture i baze podataka Aplikacijskog sustava za registraciju krivotvorina (ASEK) bile su od velike koristi za definiranje preporuka za usklađivanje istoga sa Sustavom nadzora krivotvorina (CMS).

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541