SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Projekt potpore Romima – faza III

slide

Visina ugovora: 1.948.243,77 eura

Korisnik: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Cilj projekta: unapređenje i omogućavanje aktivnog i potpunog sudjelovanja romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i socijalnom životu hrvatskoga društva, uz istovremeno očuvanje vlastitog identiteta, kulture i tradicije. Projekt će unaprijediti ekološke i opće životne uvjete u dva romska naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Mursko Središće-Sitnice). Projekt će se provoditi kroz jedan ugovor o radovima te jedan ugovor o uslugama (nadzora).

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541