SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija naselja Vrana

slide

Visina ugovora: 2.638.086 eura

Korisnik: Ministarstvo kulture

CILJ PROJEKTA: Ovaj projekt potpore Ministarstvu kulture treba promatrati u kontekstu »Projektnog plana integriranog oživljavanja/Istraživanja arhitektonskog i arheološkog naslijeđa (IRPP/SAAH)«, zajedničke akcije Europske komisije i Vijeća Europe s ciljem oživljavanja lokacija kulturnog naslijeđa na Balkanu. Mašković han je uključen u popis 186 lokacija kojima je potrebno oživljavanje. Očekuje se da će obnova Maškovića hana omogućiti razvoj arheološkog, kulturnog, edukacijskog, gastronomskog, ekološkog i drugih vrsta turizma te tako doprinijeti ekonomskoj revitalizaciji naselja Vrana. Projekt se provodi kroz ugovor o izvođenju radova, okvirni ugovor i dva ugovora o pružanju usluga.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541