SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Nadzor plave granice – Faza II

slide

Visina ugovora: 4.280.000,00 eura

Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova

CILJ PROJEKTA: pružiti pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova – Upravi za granice u daljnjem jačanju sposobnosti za ispunjavanje zahtjeva Schengenskog acquisa te posebice u poštivanju Akcijskog plana Republike Hrvatske za integrirano upravljanje granicama radi usmjeravanja na jačanje sigurnosti na hrvatskim međunarodnim granicama – pomorskim granicama, kako bi se smanjio prekogranični kriminal i ilegalna migracija. Projekt predstavlja nastavak nastojanja uloženih u okviru prethodnih projekata CARDS 2004 »Modernizacija nadzora državne granice«; PHARE 2005 »Priprema za provedbu Schengenskog acquisa«; PHARE 2006 »Nadzor plave granice«, a sastoji se od isporuke dva policijska plovila za teritorijalno more i nadzor plave granice.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541