SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Kemijska sigurnost

slide

Visina ugovora: 1.813.457,70 eura

Korisnik: Ministarstvo zdravlja

Cilj ovog projekta odnosi se na jačanje sposobnosti za sigurno upravljanje opasnim kemikalijama. Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ovog projekta doprinijet će prenošenju svih direktiva Europske unije relevantnih za sigurno upravljanje kemikalijama u hrvatsko zakonodavstvo, kao i jačanje administrativnih i institucionalnih sposobnosti u cilju postizanja djelotvorne zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od opasnih kemikalija, kako na središnjoj, tako i na lokalnoj razini.

Više informacija: https://sites.google.com/site/chemicalsafetycroatia/

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541