SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

Izgradnja tehnološkog odjela Poduzetničkog inkubatora BIOS

slide

Visina ugovora: 1.434.774 EUR

Korisnik: Poduzetnički inkubator BIOS

Realizacijom ovog projekta ispunjeni su svi potrebni uvjeti za dovršetkom izgradnje trećeg objekta Poduzetničkog inkubatora čime će BIOS svoju potporu poduzetnicima početnicima podići na značajno viši nivo pokretanjem tehnološkog Odjela inkubatora i utrostručiti kapacitete za prijem poduzetnika koji se bave proizvodnjom ili novim tehnologijama.

Također, treba naglasiti da je jedan od prioriteta Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije upravo razvoj malog i srednjeg poduzetništva, temeljen na informacijskim i ostalim novim tehnologijama te doprinos sveukupnom gospodarskom i društvenom razvoju Osječko-baranjske županije.

Osnovna svrha projekta bila je povećanje kapaciteta inkubatora za prijem novih proizvodnih tvrtki te izgradnja prostora namijenjenog potpori tvrtkama koje se bave novim tehnologijama s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva i smanjenjem nezaposlenosti u regiji. Navedenim povećanjem kapaciteta stvoriti će se preduvjeti za kvalitetnije pružanje potpore poduzetnicima što će u konačnici rezultirati većom samoodrživosti inkubatora i povećanjem raspoloživih sredstava namijenjenih projektima poticanja razvoja poduzetništva. Povećanje kapaciteta ostvareno je izgradnjom trećeg objekta u sklopu inkubatora te uvođenjem nužne komunalne infrastrukture. Ukupna površina objekta je 2000 m2, a namijenjena je proizvodnim tvrtkama i tvrtkama koje se bave proizvodima visoke tehnologije. Glavne su aktivnosti projekta bile izvođenje građevinskih radova, infrastrukturnih radova, nabava opreme i unapređivanje uvjeta nužnih za kvalitetnije pružanje tehnoloških i edukacijskih usluga. Više informacija o projektu na http://www.inkubator.hr/ .

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541