SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

PREKOGRANIČNA SURADNJA SLOVENIJA-MAĐARSKA-HRVATSKA, PHARE 2006

Projekt:

Underground Istria

Korisnik:

Visina ugovora:

136.936,00 EUR

Projektom Underground Istria, kojeg je provodila Istarska županija, saniralo se devet otpadom najugroženijih speleoloških objekata, koji su bili nedostupni speleolozima zbog toga jer je pristup objektima bio zatrpan smećem. Nažalost velik broj njih bio je u direktnom doticaju s podzemnim vodama, koje su pak povezane s izvorima pitke vode. Tim projektom se radilo i na edukaciji tj. osviještenosti lokalnog stanovništva o nužnosti promjene ponašanja kako bi shvatili da se bacanjem otpada ugrožavaju izvori pitke vode. Također, uspostavljen je katastar speleoloških objekata u Istarskoj županiji te je izrađen elaborat valorizacije tih objekata iznimne prirodne vrijednosti.

Očišćeno je devet otpadom najugroženijih objekata - Pazinska jama, jama Polje kod Katuna Lindarskog, Brečevska jama na Tinjanštini, Jamorina u Pazinu, ponor kod Stancije Vergotini te jame Štifanići kod Baderne, Radoši kod Višnjana, Golubinka kod Kloštra i Dvori kod istoimenog sela nedaleko od Poreča.
Iz spomenutih lokacija izvučeno je 200 kubika otpada različite vrste, a na nekim mjestima pronađeni su i ostaci životinjskih lešina, lijekovi i plastika. jame su direktno povezane s podzemnim vodama, pa sav sadržaj pronađen u njima itekako može ugroziti izvorište pitke vode, a time i pogubno utjecati na ljudsko zdravlje.

Projekt:

LOMESS PD

Korisnik:

Visina ugovora:

252.189,43 EUR

Nakon 13 i pol mjeseci trajanja projekta za korisnika projekta, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, izrađena je tehnička dokumentacija potrebna za početak izgradnje kanalizacijskog kolektorskog sustava Prelog-D.Dubrava-Kotoriba, te je izdana građevinska dozvola. Projektna dokumentacija za izgradnju pročistača otpadnih voda izrađena je do faze izdavanja lokacijske dozvole.

U širem smislu projekt doprinosi očuvanju okoliša i unaprjeđivanju kakvoće prirodnih izvora voda, podzemnih voda te cjelokupnog vodnog gospodarstva, u pograničnom području, a time i poboljšanje kvalitete života stanovništva s obiju strana rijeke Mure.

Direktni korisnici ovog projekta su stanovnici Grada Preloga i općina Donja Dubrava, Kotoriba, Sv. Marije i Donji Vidovec, dok će posredno utjecati i na pogranično stanovništvo mađarskih županija Zala i Somogy, kao i na šire područje Međimurske županije.

U sklopu projekta uspostavljena je prekogranična suradnja s partnerom iz Mađarske - Udruženje pomurskih općina iz Tótszerdahely-a, s kojim je potpisan sporazum o unaprjeđenju zaštite voda od onečišćenja otpadnim vodama i zaštitu rijeke Mure s obje strane granice između Hrvatske i Mađarske.  

Projekt:

ROMA 2008

Korisnik:

Visina ugovora:

67.833,40 EUR

Projekt se provodio na pograničnom području Slovenije, Mađarske i Hrvatske gdje su naseljene romske zajednice, inače najbrojnije nacionalne manjine.  Utjecaj romske kulture osjeća se na razvoju narodne glazbe i plesa te brojnih etnoloških običaja.  

Iako romske zajednice Slovenije, Mađarske i Hrvatske već dugo surađuju, ovim projektom učvrstila se i poboljšala tradicionalna veza romskih zajednica s namjerom da postanu međunarodno tradicionalno udruženje, prepoznatljivo u pograničnim područjima te predstavljaju dobar primjer međukulturne suradnje.

Projekt je također pridonio podizanju svijesti i potrebe za uvažavanjem kulturnih razlika integriranjem romskih zajednica u svim pograničnim područjima, održavanjem kulturnih i sportskih događaja, te većoj društvenoj uključenosti članova romskih zajednica.

Jedan od rezultata projekta, predstavljen na konferenciji, je i izdavanje knjige  pod nazivom „Iz života Roma", te kratki dokumentarni film o životu i kulturi Roma na navedenom području.

Projekt su provodili Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve", u suradnji s Međimurskom županijom i Udrugom Roma Bajaša te županije. 

Projekt:

Oznatičev ob Sotli

Korisnik:

Visina ugovora:

160.000,00 EUR

Nakon 13 mjeseci trajanja projekta, vrijednog 160 tisuća eura, izrađene su studije i elaborati vinskih i pješačkih staza Krapinsko-zagorske županije, na temelju kojih su se dobile suglasnosti i izvršilo obilježavanje vinskih i pješačkih staza te županije. Također, postavljena je i turistička smeđa signalizacija na istočnom dijelu KZŽ. Na ovaj način KZŽ dobila je umrežena zagorska vinotočja i pješačke staze, kao reprezentativne oblike specifičnog oblika turizma KZŽ. 

U realizaciji projekta naglasak je bio na usklađivanju s prioritetima EU, državnim i županijskim strategijama,  prvenstveno na Nacionalnoj strategiju regionalnog razvoja RH, te Regionalnom operativnom planu KZŽ, a ciljevi su podupirali unapređenje postojećih oblika turizma, razvoj novih selektivnih turističkih programa i promociju Zagorja kao turističke regije.  

Iako je projekt završio nastavit će se aktivnosti stalne kontrole ponude vinotočja koja su uključena u vinsku cestu KZŽ, popravaka i nadopune postavljene turističke signalizacije, promocija vinske ceste i pješačkih ruta, što će naposljetku utjecati na turističku ponudu KZŽ. 

Realizator projekta je TZ Krapinsko-zagorske županije u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom, Županijskom upravom za ceste i Krapinsko-zagorskom županijom. 

Projekt:

SMEs GO ONLINE

Korisnik:

Visina ugovora:

120.000,00 EUR

Cilj projekta SMEs GO ONLINE bio je podizanje informatičke pismenosti malih i srednjih poduzetnika u regiji. Edukaciji se odazvalo 328 poduzetnika, a mogli su birati između dvaju modela edukacije.

Prvi model obuhvaćao je osnove informatike, dok je drugi sadržavao educiranje polaznika na području e-poslovanja. Budući da se na projektu radilo zajedno s partnerima iz Slovenije, iskustva su pokazala da je kod Slovenaca veća razina informatičke pismenosti poduzetnika.Iako je dio projekta, koji je sufinancirala Europska unija, završen, u planu je nastavak edukacije.  Projekt ide i dalje s tom razlikom da će se edukacije naplaćivati. Međutim, cijena će biti znatno povoljnija u odnosu na slične edukacijske centre i agencije.

Projekt SMEs GO ONLINE provodila je Agencija za razvoj Varaždinske županije u suradnji sa slovenskim partnerima.

Projekt:

Kultur

Korisnik:

Visina ugovora:

220.000,00 EUR

Nakon jednogodišnje provedbe završen je projekt pod nazivom „Kultur", financiran iz programa Phare 2006, u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IIIA Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004-2006. Cilj projekta bio je povećati dostupnost informacija o gradu Čakovcu i doprinijeti povećanju broj posjetitelja i turista.

To se postiglo postavljanjem suvremenih multimedijalnih uređaja, koji sadrže informacije o važnim kulturnim i povijesnim građevinama grada.  Ovim projektom obogaćuje se i osuvremenjuje turistička ponuda grada Čakovca, postavljenjem interpretacijskih i putokaznih ploča podijeljenih u tri tematske staze. Također su postavljena tri Internet info kioska, čime je turistima omogućen pristup Internetu i informiranje o aktualnim kulturnim, zabavnim i sportskim događajima. Tu su i četiri panoramske kamere i ekran površine 12 m2, koje promoviraju grad prikazujući različite slikovne i zvučne sadržaje.

U sklopu projekta izdana je i višejezična turistička brošura o gradu Čakovcu, kao zanimljivom turističkom odredištu.

Projekt:

EDU CROSS 2007

Korisnik:

Visina ugovora:

101.172,00 EUR

Cilj  projekta EDU CROSS 2007 bio je organizirati besplatne edukacijske programe za devet deficitarnih zanimanja - samostalni knjigovođa, njegovateljica, farmer-mljekar, pomoćni kuhar, računovođa, zidar, voćar, konobar, operater na računalu -  koji će omogućiti razvoj ljudskog potencijala, bolju pripremu za tržište rada i time pružiti veću gospodarsku konkurentnost u pograničnom području Međimurske i Varaždinske županije. Ukupno je 210 polaznika dobilo potvrde o uspješno završenom programu. 

Projekt je prije svega bio  namijenjen nezaposlenima osobama sa prvim i drugim stupnjem obrazovanja, sa nedovoljnim kvalifikacijama, zaposlenima u tercijarnom sektoru te svim zainteresiranim za ovaj program - od pojedinaca do obrazovnih institucija za cjeloživotno obrazovanje u regiji. 

Implementacijski period od 12 mjeseci uključivao je seminare, prezentacije, konferencije za medije, kontakt s javnošću putem oglasa, brošura, s namjerom da se poveća svijest o potrebi obrazovanja odraslih i njihovo cjeloživotno usavršavanje.

Projekt:

BOROŠ DRAVA

Korisnik:

Visina ugovora:

292.076,00 EUR

Osnovne aktivnosti projekta odnosile su se na razminiranje projektnog područja, aerofotogrametrijsko snimanje, istraživanja kvalitete vode, ekofiziološka istraživanja te izradu projektne dokumentacije te izradu GIS sustava. 

Projekt je rezultirao izradom projektne dokumentacija za revitalizaciju, kojom se, na temelju snimke sadašnjeg stanja, identificiraju uzroci narušenosti ekosustava s obje strane granice i predlažu mjere i zahvati istih s procjenom troškova. GIS sustav, također jedan od rezultata projekta, koristit će se kao jedan od alata nadležnim tijelima, za održivo korištenje prirodnih resursa i upravljanje područjem s obje strane granice, s ciljem praćenja ekosustava i definiranjem budućih mjera za očuvanje i poboljšanje ekoloških funkcija navedenog područja.  

Nakon primjene mjera definiranih projektnom dokumentacijom, područje će postati eko-prostor namijenjen za ruralni turizam, rekreaciju ili aktivni odmor žitelja okolnih naselja s obje strane granice, a za primjenu istih hrvatska i mađarska strana će nastojati osigurati financijska sredstva, bilo da je riječ o vlastitim ili iz programa Europske Unije.

U ovom projektu prekogranični partner Hrvatskim vodama bila je Direkcija za zaštitu okoliša i vode južnog Prekodunavlja - DDKövizig iz Pečuha, Mađarska. 

Projekt:

InveStimulation

Korisnik:

Visina ugovora:

104.469,76 EUR

Projekt InveStimulation, usmjeren na zajedničku promociju ulagačkih mogućnosti u pograničnom području Međimurske županije i mađarske Zala županije, imao je za cilj uobličiti i standardizirati ponudu za investitore, kako bi mogli odabrati najpogodniju lokaciju za ulaganje u navedenoj regiji. Time je projekt stvorio temelje za kvalitetniju promociju Međimurja kao ulagačkog odredišta.

U suradnji s Međimurskom županijom, jednom od projektnih partnera, jedinicama lokalne samouprave i poduzetnicima, pripremljen je promotivni paket koji uključuje vodič za investitore s DVD-om i internetsku stranicu.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541