SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-ITALIJA, PHARE 2006

Projekt:

CAPS

Korisnik:

Visina ugovora:

401.000,00 EUR

Hrvatski veterinarski institut

Cilj projekta je osnivanje Centra za vodnu kulturu i zaštitu voda koji će pomagati proizvođačima ribe i školjaka kao i veterinarskoj inspekciji u provođenju dijagnostičkih usluga te praćenje zdravstvenoga stanja i zaštite riba/školjaka putem GIS aplikacije. U sklopu projekta predviđena je i nabavka opreme za brzo i jednostavno ustanovljenje bolesti riba i školjaka, što doprinosi prevenciji trovanja ljudi hranom.

Projekt:

WINE-DEV

Korisnik:

Visina ugovora:

166.000,00 EUR

Općina Lovas

Svrha projekta je doprinos održivom i integriranom razvoju proizvodnje vina na području Vukovarsko-srijemske županije kroz razmjenu inovativnih metodologija pomoću prekogranične suradnje. Interaktivna suradnja između hrvatskih i talijanskih stručnjaka u proizvodnji vina će značajno unaprijediti razvojne strategije vina. Rezultat će biti novi razvojni plan s uputama za njegovu primjenu na području Srijema. Formiranjem institucionalnog sistema baziranog na mreži između javnih i/ili privatnih sudionika unaprijediti će se razvoj proizvodnje vina.

Projekt:

ETHNO BRAND

Korisnik:

Visina ugovora:

156.000,00 EUR

Udruga Slap

Projektom se nastoji objediniti i standardizirati vrlo šarolika ponuda rukotvorina iz Slavonske regije, koje zadržavaju tradicionalna obilježja kraja iz kojeg dolaze, ali istovremeno odgovaraju na sve zahtjevnije standarde suvremenih kupaca, posebice stranih turista. Cilj je i okupiti desetak malih obrta i udruga koje se bave izradom raznih rukotvorina te im pored zajedničkog plasmana ponuditi i pomoć pri organizacijskom jačanju, edukacijske programe, usluge marketinga te osmišljavanje tržišnog nastupa.

Projekt:

SEM

Korisnik:

Visina ugovora:

184.000,00 EUR

Karlovačka županija

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene polazeći od razmjene znanja i iskustava između mediteranskih regija, a specifični cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradama u vlasništvu Karlovačke županije provođenjem modela sustavnog gospodarenja energijom. Ciljevi će se postići uspostavom sustava redovite mjesečne kontrole energetskih troškova svih zgrada u vlasništvu Karlovačke županije te raznim radionicama za podizanje razine svijesti kod djelatnika javnih Ustanova Karlovačke županije.

Projekt:

WICOS

Korisnik:

Visina ugovora:

394.000,00 EUR

Institut Ruđer Bošković

Svrha projekta je znanstvena potpora implementaciji strategije zaštite okoliša i sustavnog razvoja osjetljivog područja Jadranskog mora. Strategija uključuje osnivanje „Coordinated Adriatic Observing System" - CAOS. Cilj projekta je, na temelju prikupljenih podataka istraživanja morskog dna područja zapadnog djela Istre (Rovinj), procjena dugoročnih promjena u jadranskom ekosustavu.

Projekt:

WASTE NO WASTE

Korisnik:

Visina ugovora:

436.700,00 EUR

VG Poduzetnički centar

Svrha projekta je smanjivanje količine komunalnog otpada na lokalnim deponijima u korist organiziranog prikupljanja otpada pogodnog za recikliranje, podizanje svijesti o individualnoj odgovornosti za stvaranje otpada, poboljšanje kvalitete života na područjima Zagrebačke županija (Velika gorica i šire područje). Cilj projekta je pružiti potporu umrežavanju i suradnji javnih institucija i nevladinih sektora u okviru zajedničkih napora za zaštitu okoliša.

Projekt:

ERSPA

Korisnik:

Visina ugovora:

200.000,00 EUR

Općina Nijemci

Projekt E.R.S.P.A. namijenjen je unapređenju ponude riječnog turizma na rijekama Spačva i Bosut izgradnjom turističke infrastrukture i stvaranjem potrebnih turističkih usluga. Projekt također predviđa programe treninga za lokalne turističke operatere i turističke vodiče što će im dati nova specijalistička znanja u turističkim uslugama. Prijenosom dobrih iskustava talijanskih partnera, obukom hrvatskih stručnjaka te zajedničkim nastupom na turističkom tržištu želi se potaknuti konkurentan i održiv razvoj ruralnog turizma Općine Nijemci.

Projekt:

EE Slavonia

Korisnik:

Visina ugovora:

257.000,00 EUR

Grad Osijek

Ciljevi projekta usmjereni su prema stvaranju uvjeta za realizaciju samoodrživih projekata, smanjenju potrošnje energije i povećanju energetske učinkovitosti na području grada Osijeka, ali i sve četiri županije istočne Hrvatske. U sklopu projekta planirana je izrada energetske baze svih objekata u gradskom vlasništvu, najmanje 75 većih objekata. Napravit će se baza podataka, programska podrška i osigurati hardware koji će omogućiti praćenje potrošnje energije u zgradama te pripremu i realizaciju projekata uštede energije u javnim gradskim objektima.

Projekt:

BULB

Korisnik:

Visina ugovora:

315.000,00 EUR

PORIN

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za implementaciju modela energetski učinkovite javne rasvjete na području Primorsko-goranske županije, što uključuje uspostavu Centra za upravljanje učinkovitom javnom rasvjetom,
obrazovanje ciljnih skupina o energetskom menadžmentu u javnoj rasvjeti te pomoć jedinicama lokalne samouprave u provedbi učinkovitijeg sustava javne rasvjete.

Projekt:

ADRIATIC3S

Korisnik:

Visina ugovora:

310.000,00 EUR

Fakultet prometnih znanosti

Svrha projekta je zaštita okoliša i unapređenje infrastrukture prekograničnog područja u prometu (transfer prometa s ceste na more). Ovaj projekt je prvi korak kod upoznavanja novog i moguće korekcije postojeće tzv. „Short sea shipping" linije čiji je cilj rasterećenje europskih cesta i preusmjeravanje prijevoza tereta i putnika pomoću jačanja prekogranične suradnje na more.

Projekt:

IWMA

Korisnik:

Visina ugovora:

200.000,00 EUR

Općina Vela Luka

Projekt pokrenut s ciljem kreiranja cjelovitog pristupa rješavanju problema upravljanja otpadom na otoku Korčuli. Kreiran je sukladno Zakonu o otocima, strateškoj odluci Vlade o uklanjanju otpada s otoka do 2015. g. te EU regulativi u području zaštite okoliša i upravljanja otpadom. Cilj projekta je promovirati održivi razvoj i zaštitu prirodnih resursa otoka Korčule kroz uspostavu integriranog sustava upravljanja otpadom na području općina Vela Luka i Blato. Aktivnosti uključuju izradu Studije o smanjenju količine otpada, nabavku suvremenog specijaliziranog vozila za kompresiju i razvrstavanje otpada, te održavanje promotivnog-edukativne kampanje s ciljem informiranja lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša.

Projekt:

SIPA

Korisnik:

Visina ugovora:

187.697,60 EUR

Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Svrha projekta je jačanje ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Cilj projekta je jačanje institucija za upravljanje zaštićenim područjima u smislu povećanja ljudskih resursa, organizacije, te procedura upravljanja, zatim stvaranje temelja za GIS datoteku s namjerom trajnog pohranjivanja podataka dobivenih iz Zadarske i Šibensko-kninske županije. Jačanje infrastrukture unutar zaštićenih područja kako bi se poboljšao pristup turistima, te napredovanje turizma kao prilika za sustavni razvoj područja pomoću razvoja i promocije turističkih proizvoda.

Projekt:

Procijeni i zaštiti rijeku Unu

Korisnik:

Visina ugovora:

158.000,00 EUR

Sisačko-moslavačka županija

Opći cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju mikro-regije Pounje, temeljenom na partnerstvu između relevantnih dionika na području zaštite prirode i okoliša u pograničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koristeći iskustvo i znanja talijanskog partnera.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Uspostavljanje suradnje između relevantnih dionika
 2. Doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti i riječnog ekosustava
 3. Uključiti javnost u očuvanje bioraznolikosti, edukaciju i informiranje, te povećati razinu svijesti o zaštiti područja uz rijeku Unu

Očekivani rezultati:

 • uspostavljen Forum partnera u projektu s Upravljačkim odborom za djelotvornu suradnja između regionalnih, lokalnih vlasti, udruga u Pounju na području zaštite okoliša
 • istražena i procijenjena biološka raznolikost riječnog ekosustava u skladu s Okvirnom direktivom o vodama (Dir. 2000/60/EC)
 • uključena javnost, povećana razina svijesti, informiranosti i znanja o zaštiti prirodnog naslijeđa kao čimbenika regionalnog razvoja

U okviru provedbe projekta bit će izrađen prekogranični program upravljanja rijekom Unom, provedena studija inventarizacije flore i faune, izrađen akcijski plan zaštite biološke raznolikosti i uspostavljena mreža nadzora kakvoće vode rijeke Une. Osnovat će se Edukativno-informativni centar „Sedra" u Dvoru, bit će održane radionice o očuvanju biološke raznolikosti i savjetovanje na temu unapređenja ekološkog poljoprivrednog upravljanja i proizvodnje.
Također će se snimiti DVD koji će pratiti izgled i promjene prirode tijekom četiri godišnja doba, a koji će kao i promotivna karta promovirati Pounje, a osobito njegove prirodne ljepote.
Provedba projekta započela je 15. rujna 2008. godine, a trajat će godinu dana.

Visina ugovora:

384.152,51 EUR

Istarska županija

Opći ciljevi projekta:

 • jačanje kulturne i turističke ponude kroz revitalizaciju povijesnih i kulturnih vrijednosti u nestajanju tipičnih jadranskih ruralnih područja
 • sprječavanje iseljavanja lokalnog stanovništva u prekograničnom području i poticanje ponovnog naseljavanja
 • očuvanje zaštićene arhitektonske baštine Istarske županije

Specifični cilj projekta:

 • uspostavljanje turističke infrastrukture u Završju/Piemonte d'Istria, kao potpora u stvaranju modernog i inovativnog sustava turističkog i kulturnog potencijala tipičnog ruralnog naselja na Jadranu, putem turističke promocije lokaliteta i razvoj ljudskih resursa u sektorima turizma i ruralnog razvoja

Glavne aktivnosti možemo podijeliti u nekoliko područja:

Koordinacija i suradnja među partnerima i ostalima uključenim u projekt u cilju stvaranja efikasnog projektnog partnerstva i uspješne koordinacije projektnih aktivnosti

Rekonstrukcija zgrade Polivalentnog Centra u Završju/Piemonte d'Istria
Rekonstrukcija bivše školske zgrade koja se nalazi na samom ulazu u Završje obuhvaćat će unutarnje i vanjske radove a obnovljena zgrada služit će modernom Polivalentnom Centru u kojem će se odvijati razne aktivnosti od turističkog Info punkta, do održavanja seminara i konferencija. Zgrada ukupne neto površine 329,00 m2 sastojati će se u prizemlju od turističke galerije s info punktom, manje izložbene galerije i višenamjenskim prostorom, te na I katu od polivalentne konferencijske sale i nenatkrivene terase.

Radionice će služiti stvaranju "platforme" za razmjenu dobrih praksi u ruralnom održivom razvoju jadranskih ruralnih lokaliteta kroz 4 radionice koje će voditi predstavnici talijanskih partnera:

 • Razvoj i implementacija održivih teritorijalnih strategija;
 • Zaštita i valorizacija kulturne baštine u turističke svrhe;
 • Inovativne metodologije teritorijalnog marketinga;
 • Aktivno građanstvo i njihovo uključivanje u definiranju teritorijalnih strategija;

Informativno-promotivni alati

U svrhu stvaranja informativno-promotivnog paketa lokaliteta Završje/Piemonte d'Istria izrađivat će se:

 • Brošure o Završju i području Grožnjana:
 • Letci s mapom Završja i tehničkim informacijama za turiste:
 • Postavljanje 19 turističkih info-panela o lokalitetu, arhitektonskim i kulturnim znamenitostima te lokalnoj tradiciji.

Projektne promotivne aktivnosti u svrhu informiranja šire javnosti i ciljanih skupina na područjima svih uključenih partnera i suradnika te EU institucija o projektu, rezultatima i realiziranim aktivnostima.

Glavne ciljane skupine:

 • Građani Općine Grožnjan, s posebnim naglaskom na lokalne poduzetnike
 • Državni službenici u sektorima ruralnog i održivog razvoja, turizma i kulture
 • Stručnjaci u sektorima turizma, teritorijalnog marketinga, razvojnih strategija, zaštite kulturne baštine

Visina ugovora:

160,000.00 EUR

Agencija za ruralni razvoj Istre AZRRI

Cilj ovog projekta je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja Istarskog goveda sa ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom kvalitete). Projektom će se pokušati riješiti mnogi formalni preduvjeti da intenzivniji uzgoj i eksploatacija istarskog goveda zažive u budućoj praksi. Osnovni cilj ovog projekta je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja Istarskog goveda sa ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom kvalitete). Neposredni rezultati projekta biti će izrađeni pravilnici (moraju biti usklađeni sa europskom normativom) i standardi za sve faze uzgoja istarskog goveda i plasmana njegova mesa (od uzgoja, rasploda, ispaše i ishrane, preko tova, klanja, rasijecanja i zrenja mesa do njegove pripreme u ugostiteljstvu). Ono što je za kvalitetno meso istarskog goveda od velike važnosti, a u hrvatskom zakonodavstvu o hrani uopće ne postoji, je postupak zrenja goveđeg mesa. Upravo se taj postupak pokazao važnim za uspjeh tržišne valorizacije autohtonih pasmina goveda u Italiji. Putem ovog projekta pokušati će se postupak zrenja goveđeg mesa uklopiti u postojeće sanitarno-higijenske propise Zakona o hrani.
Sveukupni cilj je povećati broj grla u uzgoju na sljedeći način:

 • poboljšanjem uvjeta za uzgoj
 • povećanjem interesa i znanja mladih uzgajivača pomoću novih metodologija
 • poboljšanjem povezanosti sa srodnim gospodarskim djelatnostima
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541