SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-ITALIJA, PHARE 2005

Projekt:

SEA EAS

Korisnik:

Visina ugovora:

108.561,96 EUR

Prirodoslovno-matematički fakultet Split

Svrha projekta je razvoj geodetskih metodologija mjerenja na teritoriju prekogranične suradnje, analizirajući različite geomorfološke i ekonomske situacije za tri zemlje uključene (Hrvatska-Italija-Albanija). Aktivnosti uključuju istraživanja teritorija s poljoprivrednog, industrijskog, turističkog gledišta. Cilj projekta je identificiranje i kvantificiranje ekoloških i povijesnih vrijednosti različitih obalnih krajobraza.

Projekt:

SARA

Korisnik:

Visina ugovora:

37.789,00 EUR

Hrvatski veterinarski institut, Split

Svrha projekta je osnivanje Međuregionalnog centra za prehrambenu sigurnost u suradnji s talijanskim parterima (Regija Abruzzo) s zadatkom usklađivanja sustava analize rizika u prehrambenoj industriji. Cilj projekta je razvoj zajedničkih metodologija analize rizika u prehrambenoj industriji u zdravlju životinja te neprestana razmjena tehničkih znanja.

Projekt:

NEPTUNE

Korisnik:

Visina ugovora:

47.778,00 EUR

Filozofski fakultet Split

Svrha projekta usmjerena je na promociju istraživanja i jačanja materijalnih kulturnih nasljeđa, tehnika ribarenja, povijesnih elemenata vezanih za jadransku pomorsku kulturu i turizam. Ovim projektom naglašava se more kao turistički resurs u svim njegovim povijesnim i antropološkim vrijednostima.

Projekt:

BARCA

Korisnik:

Visina ugovora:

122.778,00 EUR

Grad Dubrovnik

Svrha projekta je razvoj kulturnog usmjerenja s ciljem proučavanja lokalne povijesti ljudi na području Dubrovačko-neretvanske županije, te očuvanje i uvažavanje njihovih najvažnijih umjetničkih dijela. Cilj projekta je podići profil zajedničkog kulturnog identiteta za sve populacijske grupe kojima je zajedničko područje Dubrovačko-neretvanske županije. Projekt teži stvaranju centra izvrsnosti za obnavljanje i očuvanje antičkih mozaika s područja Grada Dubrovnika i šire okolice.

Visina ugovora:

107.978,46 EUR

Zadarska županija

Projekt HANS zajednički je prekogranični projekt talijanskih i hrvatskih partnera, sufinanciran sredstvima Europske Komisije iz INTERREG/CARDS-PHARE programa Novi jadranski program za susjedstvo, koji se istodobno provodio na objema stranama Jadranskog mora, uz suradnju i sudjelovanje ostalih zemalja i regija smještenih na jadranskom području. Vodeći talijanski partner na projektu bio je Azienda Sanitaria Unica Regionale iz Ancone s tamošnjim partnerima (Regija Marche, Agenzia Regionale Sanitaria Marche i Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo), dok je vodeći hrvatski partner bila Zadarska županija s partnerima Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Splitsko-dalmatinskom županijom. U svrhu promocije socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja te suradnje među zemljama čije su regije članice Jadranske Euroregije, HANS projekt je prije svega bio usmjeren na stvaranje čvrste sociozdravstveno orijentirane mreže suradničkih zdravstvenih institucija i stručnjaka u Hrvatskoj i Italiji, uz suradnju eminentnih zdravstvenih profesionalaca iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Projekt je proveden u četiri faze. Prva faza obuhvaćala je definiranje zdravstveno-statističkih pokazatelja zdravlja te determinanti zdravlja kao što su okoliš i stilovi života, dok je druga faza obuhvaćala samo terensko prikupljanje s time povezanih podataka. Treća faza obuhvaćala je analize stanja zdravlja, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja preventivnih programa i aktivnosti u regijama uključenima u projekt te definiranje prioritetnih područja javnozdravstvenih intervencija, izobrazbe stručnjaka i ICT preduvjeta u njima, dok je u četvrtoj fazi provedena široka diseminacija rezultata kroz čak dvije završne konferencije projekta (po jedna u Anconi i Zadru), jednu radionicu (Pescara) i mnoštvo publikacija (CD-ovi i brošure na talijanskom, engleskom i hrvatskom jeziku, tiskano konačno izvješće projekta na talijanskom i engleskom jeziku i mrežna stranica na http://www.hansproject.org

Rezultati projekta s jedne strane ukazuju na poteškoće u prikupljanju i formiranju specifične zdravstvene baze podataka kojom bi se koristili stručnjaci u javnozdravstvenim institucijama pri planiranju zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka osnaživanju i građana i stručnjaka u promociji zdravlja i sprječavanju bolesti. S druge strane, rezultati ukazuju na konkretne rizike po zdravlje stanovništva u ovoj regiji (kardiovaskularno zdravlje, ozljede i nesreće) koji bi se zajedničkim aktivnostima mogli znatno umanjiti, za što bi bilo potrebno osigurati kontinuiranu usporedivost podataka i suradnju niza javnozdravstvenih institucija i stručnjaka. Daljnji razvoj specifične baze podataka olakšao bi usporedivost u ovom projektu utvrđenih indikatora zdravlja, što bi, uz čvrstu socio zdravstvenu mrežu suradničkih zdravstvenih institucija i stručnjaka jadranskog područja, stvorenu i ojačanu u ovom projektu, bio glavni preduvjet kreiranju zajedničkih akcija i primjeni primjera dobre prakse na cijelom području obuhvaćenom projektom.

Visina ugovora:

111.983,98 EUR

Grad Pula i Dubrovnik

Cilj projekta INFIORE je smisleno poboljšanje kvalitete okoliša i gradskog zelenila u jadranskim gradovima, kao elementa proširenja turističke ponude i promidžbe turizma u jadranskoj regiji, kao i unapređenje ukupne kvalitete života.

Ciljne skupine ovog projekta su javna uprava, lokalna upravna tijela, mala I srednja poduzeća a šire svi subjekti turističkog sektora te sami stanovnici.
U skladu s programom INTERREG IIIA - Novi jadranski program za susjedstvo, cilj projekta je umrežavanje gradova unutar teme koju svi gradovi smatraju važnom za svoj društveno-ekonomski razvoj.
U okviru projekta, gradovi partneri Pula i Dubrovnik, obnovili su urbane zelene površine, gradske parkove kako bi ih približili svojim stanovnicima i posjetiteljima, u cilju bolje spoznaje vrijednosti prirodnih resursa.
Od vitalne je važnosti bilo postići ciljeve, i kroz obrazovanje stručnjaka, razmjenu iskustava te promicanje stalnih kontakata rukovoditelja i zaposlenika ciljnih skupina radi izgradnje mreže «stručnjaka za zelene površine» koji djeluju na polju održivog turističkog razvoja i kvalitete urbanog života, kao i kreiranje veće svijesti prema zelenim površinama i njihovom značaju.
Grad Pula je odabrao povijesni park Monte Zaro, najveći urbani park (površine oko 29.000 m2) koji je izgrađen sedamdesetih godina 19. stoljeća- Park je znatno oštećen tijekom II. Svjetskog rata , djelomično je obnovljen pedesetih, ali sve do devedesetih godina prošlog stoljeća nije uspio povratiti svoj stari sjaj. Ovim projektom odlučilo mu ga se povratiti, poštujući izvorni izgled parka. Revitalizacija parka izvodi se u dvije faze, od kojih prva faza obuhvaća obnovu dijela elektroinstalacija, restauraciju dviju fontana i postavljanje urbane opreme (klupe i košarice za otpatke).
Druga faza odnosi se na cjelokupnu rekonstrukciju elektroinstalacija, parkovnih staza, oborinske odvodnje i postavu sustava za navodnjavanje, aktivnosti za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Pule.
Konačni cilj sveobuhvatne obnove parka je pružiti , kako korisnicima, tako i ciljnim skupinama, ugodno okruženje za edukaciju, rekreaciju i odmor.

Grad Dubrovnik odabrao je park u Ulici Marka Marojice u Lapadu, rezidencijalnom dijelu Dubrovnika. Parku površine 3,000 m2 gravitiraju okolna rezidencijalna naselja Montovjerna, Čokolino i Peyton, uključujući i Osnovno školu Montovjerna te dječji vrtić Palčica. Projektom INFIORE započeta je rekonstrukcija te urbane zelene površine koja je godinama bila zapuštena, Projektu se pristupilo primjenom modernih funkcionalnih i projektnih načela a sukladno projektnim ciljevima svih sudionika projekta jadranske regije. Ostvarujući ciljeve projekta park Marka Marojice pretvoren je u suvremeno dječje igralište u Dubrovniku, pridonijevši socio-ekonomskom i ekološkom razvoju te vitalne urbane zelene površine. Park odražava održivo upravljanje i zajedničke obaveze koje su preuzeli sudionici projekta. U okviru projekta nabavljena su dječja igrala, klupe, košarice za otpatke, postavljena javna rasvjeta kao i izvršeni hortikulturni radovi.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541