SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KOKURENTNOST

Visina ugovora:

439.443,69 eura

Grad Virovitica

Opis: Uređenje Poduzetničke zone u Virovitici. Svrha projekta je poboljšanje cesta i poslovno-komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni III u Virovitici te pružanje stručne podrške korisnicima poduzetničke zone.Trajanje projekta: 12 mjeseci

Visina ugovora:

1.198.650,95 eura

Grad Senj

Opis: projekt se odnosi na izgradnju Rekreacijsko-sportskog centra i popratnih sadržaja, usmjeren je na izgradnju turističke infrastrukture u Gradu Senju, tj. na izgradnju "rekreativno-sportskog centra Tenis" površine 9.758 m2 u blizini tvrđave Nehaj. Trajanje projekta: 18 mjeseci

Visina ugovora:

1.272.811,81eura

Razvojna Agencija Šibensko-kninske županije

Cilj projekta:Razvoj konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz unaprjeđenje kapaciteta za razvoj tehnoloških inovacija i transfer znanja.Trajanje projekta:18 mjeseci

Opis: Urediti (rekonstruirati) i opremiti sadržaje za razvoj novih proizvoda u industriji lakih metala, pomorstvu i povezanim djelatnostima. Razviti i osnažiti suradnju između znanstveno - istraživačkih, te institucija za podršku poduzetništvu i poduzetnika, umrežavanjem fizičkih, ljudskih i tehnoloških resursa.

Visina ugovora:

780.731,02 eura

Grad Kutina

Cilj projekta je izgradnja i opremanje prijamnog centra Repušnica. Na istočnom ulazu Parka prirode Lonjsko polje će se kroz projekt izgraditi novi prijamni centar za posjetitelje, postaviti turistička infrastruktura te tako ojačati turističko poduzetništvo a samim time i turistička ponuda Moslavine i PP Lonjsko polje. Projekt traje 18 mjeseci.

Visina ugovora:

180.182.048,91 KN

Sveučilište u Rijeci

Svrha: Projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci usmjeren je na nabavku nove i modernizaciju postojeće istraživačke infrastrukture za Centar za visokopropusne tehnologije u biomedicini, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratorije Građevinskog fakulteta, uključujući ulaganje u istraživačku opremu i prilagodbu prostora za prihvat navedene opreme.

Ulaganja u potrebnu istraživačku opremu poboljšat će opće uvjete za istraživanje, razvoj i inovacije i približiti aktivnosti Sveučilišta u Rijeci široj skupini dionika, kao i smanjiti regionalnu nejednakost u pogledu razvijenosti znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture. Provedbom ovog projekta doprinijet će se ulaganju u istraživanje na Sveučilištu u Rijeci na način da će se osigurati visokokvalitetna istraživanja i kolaborativne projekte s industrijom, znatno će poboljšati regionalnu konkurentnost te razvoj industrije i MSP utemeljenih na znanju.

Rezultati projekta će kao cjelina ostvariti povoljne uvjete za konkurentne istraživačke aktivnosti u Primorsko-goranskoj županiji, što će omogućiti protok projekata i znanja, a to je ujedno i način poboljšanja sveukupne konkurentnosti industrijskog sektora u Hrvatskoj. Sveučilište u Rijeci koristit će laboratorijsku opremu kao platformu za umrežavanje s ostalim istraživačkim i obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i Europi te daljnji razvoj istraživačke suradnje sa ciljnim skupinama.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Visina ugovora:

37.853.343,04 HRK

Grad Zagreb

Cilj: Povećanje turističkog potencijala i ponude te edukacijskog potencijala Zoološkog vrta u Zagrebu kao i uspostava učinkovitijeg sustava upravljanja i poslovanja navedene ustanove. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" i trajat će 24 mjeseca.

Izvor fotografije: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

Visina ugovora:

735.519,75 eura

Miholjački poduzetnički centar, Lokalna razvojna agencija d.o.o.

Cilj: Razvoj regionalne ICT mreže kroz pružanje infrastrukture i usluga za mala i srednja poduzeća što će doprinijeti  rastu i razvoju Osječko-baranjske županije. Projekt se sufinancira iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. i trajat će 18 mjeseci.

Visina ugovora:

14.830.665,30 kn

Ugostiteljstvo i trgovina “Rova”, Malinska, otok Krk

Cilj projekta je proširiti postojeću ponudu s novim uslugama i dodatnim smještajnim kapacitetima. Isti će biti vidljiv kroz produžetak boravka tijekom cijele godine, te povećani intenzitet iskustva i povratak turista. Investicija se provodi radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proširenja ponude. Da bi se postigli ciljevi izvršit će se nadogradnja 3. kata; adaptacija dijela suterena u wellness i trim kabinet, izgradnja vanjskog bazena, te rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta u moderne sobe. Ciljne skupine su postojeći, ali i novi gosti čiji je motiv dolaska različiti.  Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj ( Operativni program Regionalna konkurentnost) a  trajanje projekta je od 21.7.2014.-20.7.2016

Izvor fotografije: Ugostiteljstvo i trgovina “Rova”

Visina ugovora:

32.269.454,32 kn

Gastrocom d.o.o. Varaždin

 

Projektom izgradnje novog hotela Park u najužem centru grada Varaždina povećat će se smještajni kapaciteti prijavitelja, poduzeća Gastrocom i to uvođenjem novih usluga smještaja u kategoriji 4* i dodatnih sadržaja. Rezultat projekta će biti novi hotel u kategoriji 4 turističke zvjezdice, kapaciteta 46 kreveta. U sklopu hotela Park će se nalaziti i multifunkcionalna kongresna dvorana, mali wellness centar sa saunom, restoran i aperitiv kavana sa vrtnom terasom. Izgradnjom hotela poduzeće Gastrocom će postati konkurentnije na turističkom tržištu grada i županije te će postati vodeći hotelski objekt visokog standarda smještaja i ugostiteljske ponude. Lokacija u staroj gradskoj jezgri činiti će hotel Park jedinstvenim. Provedbom projekta Gastrocom će osigurati preduvjete za povećanje tržišnog udjela, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta te će doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma Varaždina i Hrvatske. Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Regionalna konkurentnost) a  trajanje projekta je od 1. srpnja 2014. godine do 31. prosinca 2015. godine.

Izvor fotografije: Gastrocom d.o.o. Varaždin

Visina ugovora:

36.691.939,28 kn

Grad Karlovac

Svrha projekta "Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium" je doprinijeti unaprjeđenju konkurentnosti turističke ponude Karlovca i okolice kroz gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene turističkim potrebama lokalnog stanovništva te stvaranje novih turističkih sadržaja i doživljaja.

Ograničena smještajna ponuda, nedostatak turističkih atrakcija, turizam tranzitnog karaktera te ponuda srednje konkurentnosti osnovni su problemi turizma na karlovačkom području. Iako Hrvatska ima najveću bioraznolikost slatkovodnih organizama u Europi, kod nas ne djeluje niti jedan slatkovodni javni akvarij, jer se radi o turističkoj infrastrukturi koja pored funkcije zabave i rekreacije nužno treba educirati posjetitelje te poticati istraživanje vrsta i staništa. Upravo ove elemente i zahtjeve treba prepoznati kao prepreku za privatne investicije i potrebu da se takav objekt financira iz sredstava zajednice.

Aktivnosti projekta KAquarium su usmjerene na gradnju i opremanje slatkovodnog akvarija, stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad, povećanje znanja i vještina dionika u turizmu te na stvaranje baze znanja i vještina u području slatkovodne akvakulture za potrebe turizma. Ciljne skupine projekta su djelatnici u turizmu, gospodarski subjekti, stručnjaci, znanstvenici i učitelji. KAquarium je prvenstveno namijenjen djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima i ribolovcima, odnosno lokalnom stanovništvu, kao krajnjim korisnicima, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti ovog područja te istovremeno educiralo korisnike da na održiv način koriste iznimna prirodna bogatstva Hrvatske u funkciji turizma. KAaquarium će prezentirati biološku raznolikost, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja karlovačkih rijeka te će biti dopuna ostalim turističkim sadržajima.

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj ( Operativni program Regionalna konkurentnost) a trajanje projekta je 24 mjeseca, od 23.9.2014-23.9.2016 godine.

Izvor fotografije: Grad Karlovac

Visina ugovora:

180.182.048,91 kuna

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Cilj:ovaj projekt ima za cilj opremiti istraživačke centre i laboratorije na kampusu Sveučilišta u Rijeci (Centar za visoko propusne tehnologije u biomedicini; Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije; Centar za napredno računanje i modeliranje te 5 laboratorija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci). Projekt se provodi u okviru Operativnog programa "Regionalna konkurentnost" 2007.-2013.

Visina ugovora:

1.377.165,38 €

Grad Šibenik

Opis projekta: Restauracija i revitalizacija tvrđave Barone doprinijet će razvoju poduzetništva te turističkoj i kulturnoj promociji grada i županije. Projekt se financirao u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost i trajao je nešto više od 20 mjeseci

Visina ugovora:

8.865.304,65 KN

Grad Beli Manastir

Opis projekta:Uređenjem i dogradnjom postojeće građevine u etnološki centar nastoji se stvoriti kulturna turistička ponuda koja komplementira postojeću etno-enološku ponudu. Prikazivanjem vrijednih etnoloških blaga Baranje unutar prostora etnološkog centra nastoji se razviti cjelogodišnja turistička ponuda. Uz dodatno uređenje vanjskog paviljona s pozornicom i sadnjom medonosnog bilja provedbom ovog projekta želi se povećati broj posjeta, ali i broj noćenja naglašavanjem ruralnih karakteristika, očuvanih prirodnih ljepota i multietničnosti u prostoru omeđenom dvijema granicam te rijekama Dunavom i Dravom.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Regionalna konkurentnost".

Visina ugovora:

12.464.719,29 KN

Općina Drenovci

Svrha projekta: razvoj poduzetničke potporne infrastrukture u svrhu jačanja gospodarskog razvoja i regionalne konkurentnosti kroz povećanje novih radnih mjesta te razvoj dinamične poduzetničke klime putem: Infrastrukturne i institucionalne izgradnje; Doprinosa rastu MPS-a i radnih mjesta; te uravnoteženom regionalnom razvoju. Ciljna skupina: Poduzetnici početnici i u fazi rasta, Management poduzetničke potporne infrastrukture.

U cilju rješavanja strateškog problema-nezaposlenosti, projektom POLJOPRIVREDNI PODUZETNIČKI INKUBATOR DRENOVCI (PPID) utjecalo bi se na olakšavanje pokretanja poduzetničke aktivnosti kroz smanjenje početnih troškova ulaganja te stručno i logističko praćenje poduzetničkog poduhvata. Time bi se unaprijedila poduzetnička klima i uvjeti poslovanja u kojima se trenutno svake godine smanjuje broj MSP-a u Općini te bi se omogućilo otvaranje novih MSP-a, odnosno novih radnih mjesta.

Projekt PPID podrazumijeva:

  • Poticanje poduzetništva i inovacija pružajući poduzetnicima pristup visoko kvalitetnim uslugama (izgradnja visoko kvalitetnih poduzetničkih usluga kroz mentorstvo),
  • Razvijanje prilike za ulaganja (kroz osigurane visoko kvalitetne usluge i poslovne uvjete);
  • Razvijanje i izgradnju moderne infrastrukture za obavljanje poslovnih aktivnosti (Upravna zgrade PPID-a s pratećim sadržajima od 438,19 m²; višenamjenska hala od 422,46 m²; nadstrešnica za stoku od 200,00 m²; otvoreni izložbeni prostor 900,00 m²; interne prometnice i parkirališta ukupne bruto površine 2.187,01 m², te ograde);
  • povećanje učinkovitosti primjene i komercijalizacije inovacija, uključujući i transfer tehnologija (pilot projekt uspostave edukacijsko-proizvodnih postrojenja i umrežavanje malih poljoprivrednih poduzetnika u Inkubatoru).

Osim izgradnje poduzetničke potporne infrastrukture, projekt obuhvaća aktivnosti na promociji projekta i poduzetništva, ali i potporne infrastrukturi na području Županije, korištenje iskustava najbolje prakse u okruženju kroz aktivnosti prijenosa know-howa i mentoringa te poticanja razvoja prerađivačke djelatnosti. Aktivnosti projekta usmjerene su u svrhu pokretanja poduzetničke aktivnosti u sektoru poljoprivredno-prehrambene djelatnosti s naglaskom na stvaranje proizvoda veće dodane vrijednosti, interesno udruživanje, korištenje mogućnosti koje se pružaju i postojećih inicijativa u okviru poduzetničke potporne infrastrukture u Općini Drenovci i Županiji. Među navedenim aktivnostima bitno je istaknuti pilot projekt uspostave edukacijsko-proizvodnog postrojenja i umrežavanje malih poljoprivrednih poduzetnika u Inkubatoru, a s ciljem učinkovite primjene i komercijalizacije inovacija, uključujući i transfer tehnologije.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Regionalna konkurentnost".

Visina ugovora:

485.000,00 KN

Studio 3LHD d.o.o.

Opis: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti Studija 3LHD uvođenjem novog softverskog rješenja koje će objediniti većinu postojećih poslovnih procesa arhitektonskog ureda u jedinstveno poslovno rješenje - 3LHD Office - softversko rješenje za arhitektonski ured.

Različiti poslovni procesi se trenutačno vode i administriraju na način da se informacije upisuju u različite word datoteke i excel tablice, koje nisu povezane niti postoji određeni sustav označavanja koji bi omogućio povezivanje. To znatno usporava planiranje aktivnosti, upravljanje resursima, procjenu troškova, praćenje realizacije projekta, uspoređivanje realizacije s planom i kontrolu nad projektima. 3LHD Office je zamišljen kao poslovni alat koji bi ubrzao sve te aktivnosti, povećao učinkovitost i konkurentnost.

Ciljne skupine projekta su: poduzetnik, zaposlenici, dobavljači, klijenti, lokalna zajednica.

Projekt će poduzetniku, Studiju 3LHD, omogućiti daljnji razvoj i rast. Zaposlenici će imati bolje uvjete rada, a savladat će i dodatne vještine što će podići njihovu konkurentnost na tržištu rada. Dobavljači (projektanti) će imati mogućnost korištenje dijela softverskog rješenja s informacijama koje su njima potrebne što će im uvelike olakšati rad i smanjiti potrebno vrijeme za izvršavanje zadataka i tako povećati njihovu konkurentnost.

Klijenti će dobiti kvalitetniju i povoljniju uslugu, a lokalna zajednica odnosno Grad Zagreb će imati koristi od povećanja gospodarske aktivnosti, očuvanja radnih mjesta, te većeg priljeva sredstava u proračun od poreza i prireza.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Regionalna konkurentnost".

Visina ugovora:

44.701.237,17 HRK

Virovitičko-podravska županija

Projekt "Panonski drvni centar kompetencija" sufinanciran je u okviru Operativnog porgrama "Regionalna konkurentnost", kroz Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Projekt obuhvaća aktivnosti izgradnje, opremanja i razvoja Centra koji će pružati usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvoprerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji i to u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije.Također, u sklopu Centra nalazit će se i višenamjenski prostor za prezentacije i sastanke, istraživanje i razvoj, uredski prostori, parkirni prostor natkriven sunčanom elektranom…

Uz istraživanje i razvoj proizvoda od drva i prateće industrije, Centar će nuditi i usluge transfera tehnologije prema malim i srednjim poduzetnicima, te usluge izrade prototipa inovativnih proizvoda od drva, uslugu produkt dizajna, dizajna pakiranja za proizvode od drva i proizvode pratećih industrija, zatim usluge poslovnog savjetovanja i kreiranja robnih marki. Osim usluga direktno povezanih s razvojem proizvoda veće dodane vrijednosti, Centar će u suradnji sa znanstvenim institucijama, a posebno sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu i Institutom Ruđer Bošković, kreirati specijalizirane programe za podizanje kompetencija radne snage u drvnoj i pratećim industrijama. Nadalje, Centar će biti poveznica između poduzetnika i znanstvene zajednice.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541