SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Visina ugovora:

143.151.413,61 KN

Sveučilište u Zagrebu

Visina ugovora:

50.014.742,95 HRK

Grad Šibenik

Opis: Projektom Grada Šibenika se planira obnoviti tvrđavu sv. Ivana, koja bi bila 3. tvrđava  obnovljena sredstvima EU u kojoj će biti smješteni edukativno-znanstveni te kulturno-turistički sadržaji za posjetitelje, čime se stvara jedinstvena ponuda za posjetitelje. U tvrđavi sv. Ivana će biti uređen edukativni kampus  u okviru kojeg će se za djecu provoditi arheološki praktikum na terenu, a uključivat će i modernu tehnologiju -  interaktivne pametne učionice i virtualnu knjižnicu.

Cilj projekta: Ostvarivanjem specifičnog cilja - „Obnovljeno područje tvrđave sv. Ivan, kao pokretač razvoja turizma temeljenog na interpretaciji kulturne baštine putem razvoja inovativnih sadržaja i učinkovitog modela upravljanja“ putem sveobuhvatne obnove područja tvrđave sv. Ivan (kulturne baštine) i razvojem pripadajućih programa izravno će doprinijeti društveno-gospodarskom razvitku grada Šibenika i okolice kroz razvoj i bolju prepoznatljivost turističke destinacije, ali i kroz izravno i neizravno zapošljavanje u području turizma i povezanih sektora.

Visina ugovora:

174.300.000,00 HRK

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kratki opis: Projektom se planira izgradnja zgrade studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku u ulici K.P. Svačića 1c. Novoizgrađena zgrada omogućit će smještaj za dodatnih 796 studenata, uz postojeći kapacitet od 669, čime će po završetku projekta ukupan broj kreveta za studente u Osijeku iznositi 1.465.

Cilj projekta: U Osijeku je trenutno osiguran smještaj za svega 4,3% studenata. Cilj projekta je povećanje smještajnih kapaciteta za studente, posebno one u nepovoljnom položaju, s postojećih nedostatnih 669 kreveta na 1.465 kreveta čime bi smještaj bio osiguran za 8.6% studenata.

Projekt se sufinancira kroz Operativni program "Konkurentnsot i kohezija" iz Eropskog fonda za regionalni razvoj.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541