SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI, CARDS, PHARE i ISPA

Visina ugovora:

11.282,30 EUR

Brodsko-posavska županija

U sklopu projekta "Građevinski radovi za pet regionalnih institucija u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji" iz programa CARDS 2004 financirala se izgradnja ili nadogradnja dvaju lokacija u Brodsko-posavskoj i tri lokacije u Požeško-slavonskoj županiji.

Ovim projektom financirao se popravak krova inženjerske radionice, koja ne služi samo kao radionica, već i garaža za čuvanje složene mehanizacije potrebne za praktičnu obuku.

Navedena aktivnost je samo dio većeg projekta, budući da Poljoprivredna škola "Antun Matija Reljković" nastoji postati centar izvrsnosti poljoprivrede putem bliske suradnje s institucijama koje imaju slične ciljeve i interese.

Visina ugovora:

1.042.298,87 EUR

Brodsko-posavska županija

Financirala se izgradnja Centra za poduzetništvo i inovaciju u Novoj Gradiški. Ovaj projekt je poput prethodnog dio većeg projekta, čiji je plan izrađen i čije su aktivnosti već prije bile obavljene tijekom izgradnje objekata. Opći cilj ovog projekta bio je osigurati da nova radna mjesta u "tehnički osjetljivom" sekundarnom sektoru budu popunjena kvalificiranim radnicima iz lokalnih zajednica. Ostali ciljevi su poboljšanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u županiji, te pružanje dodatnih usluga u poslovnom sektoru.

Visina ugovora:

674.567,33 EUR

Požeško-slavonska županija

Projektne aktivnosti u ovoj županiji bile su vezane za revitalizaciju postojećeg građevinskog objekta u svrhu njegove prenamjene u proizvodni objekt i uredski prostor. 

Predviđeni su radovi na postavljanju električnih instalacija, vodoinstalacija i instalacija centralnog grijanja, kao i radovi u svezi opremanja ureda s namještajem i računalima.

Glavna zadaća budućeg Poduzetničkog Inkubatora je pružanje potpore i savjetovanje vlasnicima novotvorenih tvrtki. Kada tvrtke ostvare rast koji je dovoljan za samostalni opstanak na tržištu, tada odlaze iz poduzetničkog inkubatora, te se oslobađa mjesto drugoj novoj tvrtki ili postrojenju za proizvodnju. Na kraju, može se reći da će Inkubator promovirati dinamičniju okolinu za lokalne tvrtke (male i srednje poduzetnike) u Požeško-slavonskoj županiji. 

Projekt:

Starački dom u Požegi

Korisnik:

Visina ugovora:

1.116.888,58 EUR

Požeško-slavonska županija

Na istoj lokaciji izgrađen je novi (još jedan) starački dom s mogućnošću smještaja 54 nepokretnih osoba, te osiguranja visokokvalitetne medicinske skrbi za ljude kojima je to najviše potrebno. 

Također je obnovljena kotlovnica za protok tople vode za obje jedinice: staru i novu. Ovim je otvoreno 17 radnih mjesta zbog proširenja starog staračkog doma, te je poboljšana kvaliteta medicinske skrbi za nepokretne osobe.

Visina ugovora:

310.987,56 EUR

Požeško-slavonska županija

Aktivnosti na navedenoj lokaciji bile u vezane za dovršetak gradnje prvog objekta Centra, te izgradnje drugog objekta.

Ovaj projekt također je dio većeg projekta i smatra se ishodištem ispunjenja zacrtanog plana nastojanja značajnog povećanja kvalitete života djece s posebnim potrebama iz Požeške županije i susjednih županija putem uspostavljanja centra s odgovarajućim prostorom, opremom i stručnim osobljem obučenim za rehabilitaciju i rekreaciju štićenika (djece).  Cilj ovog projekta također je nastojanje stvaranja novih radnih mjesta, ali ne putem zapošljavanja novog stručnog osoblja nego davanjem mogućnosti roditeljima djece s posebnim potrebama traženje zaposlenja s punim radim vremenom.

Projekt:

Vodoopskrbni sustav u Krasnom

Korisnik:

Visina ugovora:

980.000 EUR

Grad Senj, Ličko-senjska županija

Izgradnja vodoopskrbnog sustava u Krasnom, Ličko-senjska županija, financira se sredstvima iz programa CARDS 2004. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života stanovnika ovog područja i održivi socio-ekonomski razvoj ovog dijela županije.

Posebni cilj je povećanje raspoloživosti pitke vode dobre kvalitete svim postojećim i potencijalnim korisnicima u Krasnom i obližnjim selima okončanjem radova na vodoopskrbnom sustavu. Dobar rad vodoopskrbnog sustava je također veoma važan malim i srednjim poduzetnicima ovog područja, te za promicanje razvoja i turizma (ljetna i zimska sezona). 

Projektne aktivnosti obuhvaćale su završetak glavnog cjevovoda za prijenos (1100 mts), izgradnju distribucijske mreže (3,500 mts), izgradnju crpnih stanica, te spojnih cijevi. Provedene su određene tehničke izmjene, koje su rezultirale smanjenjem vremena trajanja radova i smanjenjem troškova.

Projektni rezultati

Završetak vodoopskrbnog sustava - kućanstva, tvrtke i drugi korisnici unutar ovog područja spojeni su na vodoopskrbni sustav.

Kvaliteta raspoložive pitke vode za lokalne korisnike značajno se poboljšala: Krasno i okolna sela se danas redovito opskrbljuju s dovoljnom količinom vode u skladu s njihovim potrebama. Mjesečni troškovi potrošnje vode za kućanstva puno su manji nego ranije. 

Postojeće i nove aktivnosti vezane za ruralni turizam mogu donijeti bolje rezultate (npr. smještajni objekti i restorani). Više je kućanstva u mogućnosti pružati turističke usluge, budući da za to već postoji interes, te je zabilježen značajan broj posjetitelja.

Zbog povećanja raspoložive količine vode, poboljšana je zaštita šuma i lokalnih građevinskih objekata od požara.

Poboljšani su kapaciteti lokalnih institucija - budući da imaju odgovornost za upravljanje vodoopskrbnim sustavom na lokalnoj razini.

Visina ugovora:

59.500.000,00 EUR

Hrvatske željeznice – HŽ infrastruktura d.o.o.

Obnova željezničke pruge Vinkovci - Tovarnik - državna granica je  financijski najveći projekt u Republici Hrvatskoj koji se financira iz pretpristupnih fondova Europske unije i prvi kojim se sufinanciraju ulaganja u željezničku infrastrukturu.

Projekt se odnosi na obnovu dijela desetog koridora transeuropske željeznice (Trans European Network X. Corridor) koji je od velike važnosti za Republiku Hrvatsku i Europsku zajednicu.

Predmet projekta su dvije susjedne dionice na desetom koridoru od točke 256 km istočno od Zagreba u Vinkovcima, te između Vinkovaca i Tovarnika/državna granica sa Srbijom na trasi dugoj 33,48 km na istoku Hrvatske uz granicu.

Na navedenoj dionici prometovanje vlakom još uvijek nije normalizirano (posebno kad je riječ o signalizaciji), što je posljedica oštećenja nastalih tijekom Domovinskog rata. Stoga će realizacija ovog projekta pomoći da željeznički prijevoz postane konkurentniji, te da se poboljša vrijeme prijevoza i izjednači s vremenom cestovnog prijevoza. To će pridonijeti da se međunarodni cestovni promet preusmjeri na željeznicu, što će posredno utjecati i na poboljšanje zaštite okoliša. Dionica pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica sada je izvor kašnjenja i na koridoru i na državnoj granici sa Srbijom.

Nadogradnjom i obnovom opreme za željeznički prijelaz omogućit će se brzina vlakova od 160 km/h, za razliku od današnjih 40 km/h. Novost, koja se uvodi realizacijom navedenog projekta, jest daljinsko kontroliranje signalizacije i sustava za zaustavljanje iz novog centra na željezničkoj postaja Vinkovci.

Memorandum o financiranju za rehabilitaciju željezničke pruge na dionici Vinkovci - Tovarnik - državna granica  potpisan je u ukupnom iznosu od 75.761.000,00 eura. Europska komisija iz programa ISPA sufinancira projekt s iznosom od 28.789.000,00 eura (38 posto), dok je ostatak sredstava osiguran iz državnog proračuna RH.

U sklopu Memoranduma ukupno su potpisana dva ugovora o izvođenju radova, te jedan ugovor za pružanje usluga:

1. Ugovor o izvođenju radova potpisan je 14. svibnja 2008. s talijanskom tvrtkom SALCEF Construzioni Edili e Ferroviarie SpA. Ugovor je vrijedan41.766.847,33 eura, od čega Europska komisija bespovratno dodjeljuje 15.871.401,99 eura, dok je ostatak sredstava osiguran iz državnog proračuna.

2. Ugovor za pružanje usluga, odnosno za nadzor radova, potpisan je 24. srpnja 2008. sa španjolskom tvrtkom Técnica y Proyectos SA (TYPSA), u iznosu od 2.005.000,00 eura, od čega Europska komisija bespovratno dodjeljuje 38 posto sredstava.

3. Ugovor o izvođenju radova za prometnu signalizaciju i upravljanje prometom potpisan je 25. srpnja 2008. s talijanskom tvrtkom Bombardier Transportation Italy S.p.A. Unipersonal, u konzorciju s tvrtkom SITE SPA. Ugovor je vrijedan 16.411.114,98 eura, od čega  europska komponenta iznosi 6.236.223,69 eura, dok se projekt iz državnog proračuna financira s 10.174.891,29 eura.

Visina ugovora:

8.820.000,00 eura

Gradska čistoća d.o.o. Šibenik

Cilj projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac je uvođenje modernog i ekološki prihvatljivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije, usklađenog s propisima Republikama Hrvatske te standardima Europske unije. Projektom se uvodi održivo upravljanje otpadom u Šibensko-kninskoj županiji čime se  predstavlja prvi takav sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. 

Rezultati projekta: 

  1. Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta u Bikarcu
  2. Izgradnja novog regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Bikarcu, koje će biti usklađeno s hrvatskim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a na području okoliša, a koje uređuje postupanje s krutim otpadom i njegovo odlaganje
  3. Provođenje Pilot projekta odvojenog prikupljanja papira, koji će se provoditi na području grada Šibenika i obuhvaćati trideset tisuća stanovnika
  4. Zatvaranje i sanacija odlagališta otpada u Pirovcu
  5. Nabava opreme za provođenje Pilot projekta prikupljanja otpada kao i opreme za rad na RCGO Bikarac

Izgradnja navedenog centra se sufinancira sredstvima iz ISPA pretpristupnog programa Europske unije.

Visina ugovora:

36.000.000,00 eura

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Osnovni cilj projekta je zaštita i podizanje kvalitete voda na širem području Karlovca uspostavom sustava upravljanja vodama sukladno standardima Europske unije. Naime, dosada su prikupljene otpadne vode bile ispuštane izravno u karlovačke rijeke dok su gubici u vodoopskrbnom i propusnost u kanalizacijskom sustavu bili izrazito visoki. Ovim projektom rješavaju se ti problemi što će rezultirati značajnim poboljšanjem u kvaliteti i čistoći riječne vode u okolici Karlovca te smanjiti onečišćenje četiriju karlovačkih rijeka, čime će se pridonijeti javnom zdravlju i očuvanju okoliša.

 Projekt obuhvaća tri aspekta upravljanja vodnim gospodarstvom: 

-           opskrba vodom

-           sakupljanje otpadnih voda

-           pročišćavanje otpadnih voda

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: zaštita izvora pitke vode te vodoopskrbnog sustava od potencijalnog zagađenja, zaštita podzemnih voda od zagađenja uzrokovanih infiltracijom otpadnih voda, podizanje kvalitete površinskih voda u samom gradu Karlovcu ali i rijeke Kupe nizvodno kroz uvođenje sustava pročišćavanja otpadnih voda, te podizanje stupnja učinkovitosti i pouzdanosti vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava.

Izgradnja navedenog projekta se sufinancira sredstvima iz ISPA pretpristupnog programa Europske unije.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541