SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u RH

Svi primjeri projekata

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE, PHARE 2006

Visina ugovora:

118.022 eura

PRESENTA NOVA

 Cilj projekta je povećanje izvoza novih proizvoda za 30 posto na Jedinstveno europsko tržište izradom marketinške strategije te prezentacijom proizvoda. Izradit će se nova web stranica s mogućnošću on-line kupnje te će se novi proizvodi predstaviti  na međunarodnim sajmovima u Milanu, Parizu i Munchenu.

Visina ugovora:

123.910,99 EUR

PANA

PANA plasira 30 posto svojih proizvoda na strana tržišta. Izvoz parketa iznosio je 67 posto ukupnog izvoza, dok ostatak opada na ostala proizvode drvne konstrukcije.

Cilj projekta je povećanje izvoza na strana tržišta, poboljšanje marketinga, prezentacije i distribucije proizvoda.

Očekuje se da će se projektom prezentirati novi i postojeći proizvodi na šest međunarodnih sajmova, izraditi nova web stranica te omogućiti prodaja putem Interneta.

Visina ugovora:

128.440,38 EUR

Metaling d.o.o.

Tvrtka Metaling d.o.o osnovana je početkom 60-tih godina kao dio ŽELJEZARE SISAK sa sjedištem u Sisku. Metaling d.o.o. poduzeće za metalopređivačku djelatnost u kojem je zaposleno 220 djelatnika. Između 40-60 posto ukupne proizvodnje izvozi se na tržište EU te BiH i Srbiju.

Cilj projekta je povećanje udjela izvoza u godišnjem prihodu za minimalno 20 posto. Aktivnosti projekta usmjerene su prema dobivanju potvrda i atesta za tvrtku, radne procese i zaposlenike; uspostavljanje i inkorporiranje sistema kontrole kvalitete; povećanje kapaciteta ljudskih resursa; prezentacije nove grupe proizvoda i postignuća projekta.

Visina ugovora:

140.998,46 EUR

ĐĐ KOTLOVI d.o.o.

Tvrtka ĐĐ KOTLOVI d.o.o. već 35 godina bavi se proizvodnjom parnih i vrelouljnih kotlovskih postrojenja. Trenutno tvrtka izvozi više od 27 posto proizvoda na istočno europsko tržište te manjim dijelom na tržište EU.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i izvoza za 50 posto u narednih 5 godina te povećanje broja zaposlenih za 20 posto u istom razdoblju. Očekuje se da će se projektom certificirati parni i vrelouljni bojleri, pripremiti marketinška strategija, sudjelovati na pet međunarodnih sajmova te dodatno obrazovati tehničko osoblje i djelatnike marketinga.

Visina ugovora:

137.096,43 EUR

PPM d.o.o.

Tvrtka PPM d.o.o. bavi se proizvodnjom reznih alata. Trenutno 3-5 posto ukupne  proizvodnje reznih alata u RH proizvodi PPM d.o.o.

Cilj projekta je ulazak na nova strana tržišta - Mađarske i Srbije- te jačanje postojeće pozicije u Austriji i Sloveniji putem poboljšane marketinške strategije. Očekuje se da će se projektom postići poboljšani strateški okvir za izvoz i poboljšani rad odjela za izvoz i prodaju te poboljšani odnosi s ciljanim tržištem. Isto će se ostvariti istraživanjem tržišta Slovenije, Austrije, Mađarske i Srbije, izradom marketinške strategije za izvoz, treningom zaposlenika te sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima.

Projekt:

Standardizacijom do Top 5

Korisnik:

Visina ugovora:

179.952,87 EUR

Stražplastika d.o.o.

Tvrtka Stražplastika d.o.o. bavi se proizvodnjom plastičnih proizvoda, a najviše izvozi baterije za automobilsku industriju i plastične sanduke za pivo.

Cilj projekta je proširenje na tržište EU, što će se postići provedbom novog ISO standarda kojim se dozvoljava izvoz na tržište EU, posebice za automobilsku industriju.

Povećanje izvozne stope ostvarit će se usvajanjem novih tehnologija. Očekuje se povećanje izvozne stope za 10 posto. Prošle godine uvoz tvrtke bio je jednak izvozu, no usvajanjem novih standarda u operativnoj proizvodnji i sistemom upravljanjem zaštite okoliša poboljšat će se ponuda tvrtke.

Visina ugovora:

99.990,00 EUR

PIB extra d.o.o.

Tvrtka PIB extra d.o.o. ima 34 godine iskustva u modeliranju i proizvodnji svih vrsta ljevarskih modela. Modeli izrađeni ručno i mašinski koriste se u brodogradnji i strojogradnji.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i povećanje izvoza za 30 posto na Jedinstveno tržište EU, što će se ostvariti dodatnim treningom zaposlenika i web prezentacijom tvrtke.

Očekuje se da će se projektom povećati efikasnost proizvodnih procesa za 25 posto, poboljšati kvaliteta proizvoda i povećati proizvodni kapacitet za 30 posto putem treninga tehničkog osoblja.

Također, poboljšana prezentacija proizvoda postići će se putem novo dizajnirane web stranice.

Visina ugovora:

157.709,75 EUR

HSTEC d.d.

Tvrtka HSTEC d.d.  bavi se projektiranjem i proizvodnjom preciznih visokobrzinskih vretenskih elektromotora, direktnih pogona i druge visokobrzinske tehnike. Između 80-90 posto proizvoda tvrtka izvozi na tržište EU i SAD-a.

Cilj projekta je poboljšanje izvoznog programa razvojnog procesa visokobrzinskih pogonskih sustava.

Očekuje se da će projekt doprinijeti konkurentnosti HSTEC proizvoda putem poboljšanog upravljanja poslovnim procesom; povećanju kapaciteta za razvoj novih proizvoda putem poboljšanja visokobrzinskih  pogonskih sistema; povećanju vidljivosti tvrtke na stranim tržištima te među partnerima u EU.

Visina ugovora:

115.341,48 EUR

Mono d.o.o.

Cilj projekta je poboljšati sposobnosti IT sektora za razvoj konkurentnih software proizvoda radi plasmana na tržište EU. Također, projektom bi se postiglo otvaranje novih radnih mjesta na području Osječko-baranjske županije.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su prema razvoju dva paketa softwarea većih razmjera; marketinškim aktivnostima u svrhu prepoznatljivosti branda i treningom zaposlenika kao i zapošljavanjem novih djelatnika.

Visina ugovora:

104.683,34 EUR

Intra Lighting d.o.o.

Tvrtka Intra Lighting je proizvođač opreme rasvjete s naglaskom na rasvjetu javnih i poslovnih prostora. Bjelovarsko-bilogorska županija ostvaruje 1,12 posto ukupnog izvoza RH. Tvrtka InterLighting ostvaruje 18, 4 posto izvoza županije. Cilj ovog projekta je da se izvoz poveća za 10 posto čime će se povećati i izvozni potencijal županije. Očekuje se da će projekt rezultirati povećanjem broja izvoznih proizvoda, postignuće kongruencije s međunarodnim standardima, povećanje zaposlenosti, treniranjem zaposlenika, poboljšanjem marketinških aktivnosti, povećanje prihoda od izvoza.

Visina ugovora:

197.824,68 EUR

ALTPRO d.o.o.

Altpro je izvozno orijentirana, inovativna istraživačko-razvojna tvrtka na području informacijsko komunikacijskih tehnologija, specijalizirana za sigurnosne sisteme u željezničkoj industriji.

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i produktivnosti, povećanje izvoza na globalno tržište što će se postići edukacijom djelatnika, certifikacijom generičkih proizvoda prema standardima EU (sigurnosni signalizacijski sistem za željeznice) te izlaganjem na većim međunarodnim željezničkim sajmovima.

Visina ugovora:

83.327,00 EUR

ALPRON d.o.o.

Tvrtka Alpron  d.o.o. bavi se proizvodnjom metalnih proizvoda te ostvaruje više od 80 posto svojih prihoda na tržištu EU.

Cilj projekata je poboljšanje konkurentnosti i povećanje izvoza putem povećanja izvoznih potencijala konkurentskih proizvoda i usluga, povećanjem tehnoloških i  organizacijskih kapaciteta te povećanjem priznanja ponuda.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su prema prijenosu tehnološkog znanja i iskustva, istraživanju tržišta i razvoju klastera.

Visina ugovora:

103.121,92 EUR

PRIMA BIRO d.o.o.

Cilj projekta je kroz certificiranje poduzeća i profesionalne edukacije povećanje konkurentnosti i izvoza

Očekivani rezultati projekta su provedba i certifikacija poduzeća PRIMA BIRO d.o.o., prema zahtjevima slijedećih međunarodnih normi:

1. ISO 9001:2000 - Sustav upravljanja kvalitetom

2. ISO 14001:2004 - Sustav upravljanja okolišem

3. DIN 18800- 7 - Kvalifikacija proizvođača čeličnih konstrukcija

4. EN 15085-2 modul CL2 - Zahtjevi za proizvođače tračničkih vozila i njihovih komponenata

5. AD 2000 Merkblatt HP0 - Kvalifikacija proizvođača tlačne opreme

Visina ugovora:

118.734,96 EUR

FERRO-PREIS d.o.o.

Ferro-Preis d.o.o. je ljevaonica sa 50-godišnjom tradicijom specijalizirana za proizvodnju lijevanog i kovanog željeza. Pretežito izvozi na zapadno europsko tržište. Godišnja proizvodnja procjenjuje se 6 tisuća tona različitog kovanog i lijevanog željeza što se postiže timom od 177 djelatnika.

Cilj projekta je povećanje izvoza putem poboljšanog marketinškog pristupa.

Glavne aktivnosti projekta usmjerene su prema izradi marketinške strategije, obrazovanju djelatnika prodaje, izlaganju na trgovačkim sajmovima i povećanju vidljivosti.

Visina ugovora:

107.207,57 EUR

SIROVINA d.o.o.

 Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i vidljivosti proizvoda na tržište Istočne Europe s fokusom na srpsko i bosansko tržište.

Očekuje se da će projekt pridonijeti modernizaciji i poboljšanju proizvodnje, prepoznatljivosti izvoznih proizvodnih programa, kompatibilnost s međunarodnim standardima, trening zaposlenika, poboljšanje marketinških aktivnosti.

Metalna industrija najvažnija je gospodarska grana u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Prema podacima HGK udio metalne proizvodnje iznosi 10 posto ukupne izvozne strukture proizvođačke industrije.

Visina ugovora:

93.776,97 EUR

DIL d.o.o.

Cilj projekta je da tvrtka DIL d.o.o. poveća izvoz za 20% i stvori čvrste temelje za sigurnu i stabilnu kvalitetu proizvoda te da se povećaju zahtjevi za proizvodima, poboljšaju proizvodni proces i osigura sigurna nabavu sirovina za proizvodnju.

Visina ugovora:

142.586,00 EUR

Ivanićplast d.o.o.

Tvrtka Ivanićplast d.o.o. čak 60% ukupnog godišnjeg prihoda ostvaruje izvozom plastičnih toaletnih sjedala, što ga čini najvećim domaćim izvoznikom navedenog proizvoda.

Očekuje se postizanje slijedećih rezultata: korištenje naprednije tehnologije u proizvodnom procesu; trenining zaposlenika u proizvodnji radi postizanja boljih rezultata; zagarantirana kvaliteta proizvoda. To će se postići uvođenjem automatskog stroja koji će zamijeniti dio ručnog rada u proizvodnji plastičnih toaletnih sjedala; treniranjem zaposlenika za rad s modernom tehnologijom i ponovnim treniranjem zaposlenika čiji će trenutni rad biti zamijenjen novom opremom; provedbom NF standarda kvalitete i dobivanjem NF 240 certifikata.

Projekt:

Hrvatsko ljekovito bilje

Korisnik:

Visina ugovora:

Ljekovito bilje d.o.o.

Čak 51% ukupnog godišnjeg prihoda tvrtke dolazi zahvaljujući izvozu , prvenstveno na tržište Italije i Njemačke. Glavna djelatnost tvrtke je proizvodnja ljekovitog bilja kamilice, mente i lipe. Tvrtka surađuje s Podravkom, tj. sa odjelom za proizvodnju čaja te ima izvozne ugovore s mnogim proizvođačima čaja u Europi.

Ovim projektom se očekuje izrada sveobuhvatne marketinške strategije za ciljane skupine na tržištu EU i Zapadnog Balkana; Razvoj tehničke dokumentacije za povećanje kvalitete i kvantitete finalnog proizvoda; poboljšanje marketinške strategije; uvođenje tehničkog i tehnološkog poboljšanja proizvodnih linija; upravljanje projektom. To će se postići istraživanjem tržišta, razvojem tehničke dokumentacije, treningom i savjetovanjem zaposlenika, kupnjom opreme i strojeva i vođenjem projekta.

Projekt:

Od hrvatskog do EU branda

Korisnik:

Visina ugovora:

118.552,00 EUR

ESCO d.o.o.

Cilj projekta je povećati konkurentnost posebnih opruga na zapadno europskom tržištu (Njemačka, Austrija, Francuska i Slovenija) i postati najveći proizvođač duple torzione opruge. Glavne aktivnosti projekta su provedba ERP metodologije, dizajniranje nove tehnologije za žični traktor te sudjelovanje na međunarodnim sajmovima.

Očekuje se da će projekt poboljšati kvalitetu proizvoda i smanjiti troškove proizvodnje, povećati izvozne kapacitete proizvodnje, te da će se kvaliteta posebnih opruga prepoznati među postojećim i novim kupcima ciljanog tržišta.

Visina ugovora:

84.441,94 EUR

Zlatarna Križek

Cilj projekta je jačanje marketinških i konkurentskih kapaciteta izrade nakita izvoza na EU tržište u suradnji s privatnim i javim sektorom sa zajedničkim ciljem promocije kulturnog naslijeđa Dubrovnika i očuvanja vrijednosti tradicionalne izrade nakita.

Očekuje se da će se projektom ostvariti slijedeći rezultati: restauriracija četiri komada nakita; kolekcija od 14 komada zlatnog nakita dobit će oznaku „Izvorno hrvatsko"; trening djelatnika za izvoz; izrada istraživanja tržišta na području EU; distribucija 453 pisama klubu hrvatskih emigranta i katoličkim misijama sa 40 pisama namjere za izvoznu promociju; sudjelovanje na međunarodnim sajmovima.

Rezultati projekta će se ostvariti projektnim menadžmentom, istraživanjem i razvojem četiri nova dizajna dubrovačkog nakita, traningom zaposlenika za izvoz, istraživanjem tržišta itd.

Visina ugovora:

120.087,71 EUR

BERNARDA d.o.o.

Glavna djelatnost tvrtke Bernarda d.o.o. je proizvodnja namještaja, specijalizirana za proizvodnju madraca. Osnovali su tvrtke kćeri u Srbiji i Makedoniji koje prodaju njihove proizvode. Ovim projektom želi se podići svijest o tom brandu ciljanom tržištu te je zbog toga nužna izrada marketinške strategije temeljena na istraživanju tržišta u Srbiji i Makedoniji i promotivni akcijski plan koji će se provoditi za petogodišnje razdoblje.

Ciljevi projekta su da se:

1. Uprava tvrtke i osoblje prodaje upozna s karakteristikama srpskog i makedonskog tržišta

2. Definiraju marketinški prioriteti i aktivnosti za srpsko i makedonsko tržište

3. Proizvodi tvrtke BERNARDA izlože na međunarodnim sajmovima i događajima

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541