Naslovnica » O SAFU » Projekti tehničke pomoći SAFU » Operativni program Regionalna konkurentnost

Operativni program Regionalna konkurentnost

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: “Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Regionalna konkurentnost“

Nositelj projekta: Ministarstvo gospodarstva

Korisnik projekta:  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj projekta: Svrha projekta je osigurati visoku razinu učinkovite iskorištenosti dostupnih sredstava iz fondova EU u skladu s pravilima EU i nacionalnim zakonodavstvom kroz uspješnu provedbu Operativnog programa Regionalna konkurentnost jačanjem kapaciteta SAFU kao Posredničkog tijela razine 2.

Opis aktivnosti: Tehničkom pomoći Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u provedbi OPRK financiraju se rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti PT2, a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti SAFU u ulozi PT2 u okviru OPRK.

Ukupna vrijednost projekta: 28.778.729,55 kn, od čega je iznos bespovratnih sredstava 24.461.920,12 kn, a financiranje prijavitelja u iznosu od 4.316.809,43 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2014.-30.9.2016.

Kontakt za dodatne informacije: info@safu.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

Ulaganje u budućnost!

Povratak na vrh