Operativni program Promet

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: “Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Promet“

Nositelj projekta: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,

Korisnik projekta:  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj projekta: Osiguravanje administrativne sposobnosti SAFU u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u OP Promet

Opis aktivnosti: Tehničkom pomoći Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u provedbi OP Promet financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni troškovi i troškovi edukacija, s ciljem osiguravanja administrativne sposobnosti i povećavanja razine znanja SAFU u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u okviru OP Promet.

Ukupna vrijednost projekta: 1.200.607,16 kn, od čega je iznos bespovratnih sredstava 1.020.516,08 kn, a financiranje prijavitelja u iznosu od 180.091,08 kn.

Razdoblje provedbe projekta: od 1.1.2014. – 30.09.2016. godine.

Kontakt za dodatne informacije: info@safu.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

Ulaganje u vašu budućnost!

Povratak na vrh