Operativni program Okoliš

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta“Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Zaštita okoliša“

Nositelj projekta: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Korisnik projekta:  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Cilj projekta: Svrha projekta je omogućiti djelotvornu i učinkovitu provedbu funkcija delegiranih SAFU kao Posredničkom tijelu razine 2 u okviru OP Zaštita okoliša.

Opis aktivnosti: Tehničkom pomoći Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u provedbi OP Zaštita okoliša financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni troškovi i troškovi edukacija, s ciljem osiguravanja administrativne sposobnosti i povećavanja razine znanja SAFU u ulozi PT2 u okviru OP Zaštita okoliša.

Ukupna vrijednost projekta: 700.174,99 kn, od čega je iznos bespovratnih sredstava 595.146,19 kn, a financiranje prijavitelja u iznosu od 105.025,80 kn.

Razdoblje provedbe projekta: 23.6.2014.-31.10.2016.

Kontakt za dodatne informacije: info@safu.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

 Ulaganje u budućnost!

Povratak na vrh