SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

O Safu

Projekti tehničke pomoći SAFU

Tehnička pomoć...

Tehnička pomoć predstavlja "sredstva za upravljanje i provedbu  programa". Uključuje podršku aktivnostima koje su potrebne za uspješnu provedbu operativnih programa u Republici Hrvatskoj.

Tehnička pomoć uključuje slijedeće osnovne programske aktivnosti:

• Upravljanje i provedbu programa (npr. financiranje dodatnih usluga nužnih za realizaciju funkcija)

• Naknadu troškova u vezi s radom tijela sustava upravljanja i kontrole

• Računalne sustave za praćenje i evaluaciju

• Informiranje i promociju

• Studije i ocjene

Cilj tehničke pomoći...

Glavni ciljevi tehničke pomoći su:

• Osiguravanje kvalitetne provedbe programa i praćenja provedbe

• Osiguravanje koordinacije i prepoznatljivosti programa

• Osiguravanje informacijske podrške za upravljanje, praćenje i izvještavanje

Središnji cilj tehničke pomoći je osigurati učinkovitu provedbu operativnih programa, prioritetnih osi i ciljeva. Aktivnosti koje će se provoditi u okviru tehničke pomoći će doprinijeti većoj prepoznatljivosti programa, kvaliteti njihove provedbe, praćenja i kontrole.

Projekti tehničke pomoći SAFU...

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije tijekom 2014. godine postala je korisnik tri projekta tehničke pomoći koji se financiraju iz Operativnih programa "Regionalna konkurentnost", "Promet" i "Zaštita okoliša". Radi se o projektima kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela razine 2 s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti SAFU.

U pregledniku se nalaze dodatne informacije o svakom od navedenih projekata.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541