Naslovnica » O SAFU » Primjeri EU projekata u RH » Operativni program Konkurentnost i kohezija

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Izgradnja studentskog doma u Virovitici

Korisnik:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica

Vrijednost ugovora:

18.524.301,88 HRK

Izgradnja Centra za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče

Korisnik:

Klinika za psihijatriju Vrapče

Vrijednost ugovora:

68.308.675,73 HRK

Izgradnja studentskog doma u Vukovaru

Korisnik:

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Vrijednost ugovora:

22.911.080,83 HRK

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu

Vrijednost ugovora:

298.340.020,92 HRK

Centar za posjetitelje – Dvorac Janković

Korisnik:

Virovitičko-podravska županija

Vrijednost ugovora:

39.767.716,50 HRK

Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)

Korisnik:

Sveučilište u Rijeci

Vrijednost ugovora:

178.629.017,85 kn

Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Korisnik:

Sveučilište u Dubrovniku

Vrijednost ugovora:

185.079.500,00 HRK

Integrirani razvojni program Virovitice „5 do 12 za Dvorac“

Korisnik:

Grad Virovitica

Vrijednost ugovora:

78.422.470,64 HRK

Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa

Korisnik:

Grad Osijek

Vrijednost ugovora:

62.570.187,78 HRK

Revitalizacija područja Tvrđave sv. Ivan

Korisnik:

Grad Šibenik

Vrijednost ugovora:

50.014.742,95 HRK

Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku

Korisnik:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vrijednost ugovora:

174.300.000,00 HRK

Sveučilišni kampus Varaždin, faza III – Studentski dom s pratećim sadržajima

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu

Vrijednost ugovora:

143.151.413,61 HRK

Svi Primjeri Projekata
Povratak na vrh