PHARE 2006

Jačanje provođenja prava intelektualnog vlasništva - nabava opreme

Status: Zatvoren od 11.02.2008.
Referenca: EuropeAid/125650/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Cilj ovog projekta je nabava, instaliranje i testiranje opreme instituciji - korisniku projekta.
Dokumenti
PHARE 2006
Povratak na vrh