IPA komponenta I

Izgradnja veletržnice ribe i ribljih proizvoda u Tribunju

Status: Zatvoren od 11.04.2011.
Referenca: EuropeAid/131009/M/WKS/HR
Tip natječaja: Radovi
Više informacija: Ovaj ugovor uključuje izvođenje svih radova potrebnih za završetak izgradnje objekta veletržnice u Tribunju kao mjesta za prvu prodaju ribe i ribljih proizvoda.
Radovi će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za graditeljstvo (New Red Book), odgovarajućim posebnim uvjetima te važećoj legislativi iz područja izgradnje. Svi radovi bi trebali biti izvršeni u skladu sa izdanom građevnom dozvolom ( Rješenjem o uvjetima građenja) i odgovarajućom projektnom dokumentacijom. Ugovor obuhvaća sve građevinske, instalaterke i obrtničke radove za dovršetak objekta veličine cca 399 m2, uključujući i radove na ugradnji rashladnih uređaja,uređenju okoliše te priključenju na komunalnu infrastrukturu.

Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh