IPA komponenta I

Nabava IT opreme za policijske postaje - faza 2

Status: Zatvoren od 29.04.2013.
Referenca: EuropeAid/133715/D/SUP/HR
Tip natječaja: Nabava roba
Više informacija: Svrha ovog ugovora je nabava i isporuka IT opreme (osobna računala) za policijske postaje koja će omogućiti učinkovitije obavljanje policijskih i administrativnih poslova na lokalnoj razini.
Dokumenti
IPA komponenta I
Povratak na vrh