SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

O Safu

O Safu

Posao u SAFU

Ako ste:

 •  Kreativni
 •  Pouzdani
 •  Komunikativni
 •  Asertivni
 •  Usredotočeni ste na zadatke koje obavljate i konačni cilj
 •  Poštujete rokove
 •  Predani ste kvaliteti
 •  Timski ste igrač
 •  Želite kontinuirano učiti i usavršavati se

Što SAFU nudi:

 • Rad na različitim projektima sufinanciranim iz EU fondova
 • Trajno usavršavanje i razvoj
 • Izazovne svakodnevne aktivnosti
 • Stjecanje kvalitetnog i cijenjenog radnog iskustva
 • Poticajnu i ugodnu radnu atmosferu

Ako želite raditi u SAFU, pratite naše objave o raspisivanju natječaja...

Predstavljamo vam tri načina na koja se možete pridružiti SAFU:

 • Premještaji iz tijela državne uprave
 • Otvoreni natječaji za zapošljavanje
 • Stručno osposobljavanje putem HZZ-a

Dokumenti:

Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541