SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

O Safu

O SAFU

Mi smo....

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je javna ustanova osnovana 2007. godine.

Kao Provedbena agencija za I. komponentu IPA programa i Prijelazni instrument, SAFU je nadležan za cjelokupno upravljanje sredstvima, natječajne procedure i procedure nadmetanja, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo te izvještavanje o financiranju nabave u decentraliziranom sustavu provedbe programa iz EU fondova u Republici Hrvatskoj.

Izravno vezana na ulogu provedbenog tijela jest dodatna uloga Twinning administrativnog ureda, koju SAFU obavlja u okviru I. komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta za sve Twinning i Twinning light projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj.

Od 2007. do kraja 2015. godine potpisali smo više od 1200 ugovora za projekte vrijedne više od 620 milijuna eura.

U sustavu upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, u pojedinim operativnim programima, SAFU ima ulogu Posredničkog tijela razine 2, pri čemu je Agencija zadužena za pripremu metodologije za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti projektnih prijava, provođenje postupaka provjere prihvatljivosti projektnih prijava te, kao jedan od potpisnika ugovora, kontrolu prihvatljivosti troškova i nadzor provedbe projekata.

SAFU uz gore opisane uloge provedbenog tijela i Posredničkog tijela razine 2, provodi aktivnosti izobrazbe, kako institucija korisnica I. komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta, tako i korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru strukturnih instrumentata.

Osnovne informacije o SAFU u periodu od 2007. - 2016. pogledajte u Infografici:

Infografika

Agencijom upravlja....

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije.

Upravno vijeće upravlja radom Agencije.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti, u ime osnivača, obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove EU.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Povijest SAFU...

SAFU je osnovan Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (NN br. 90/2007; NN br. 114/2007; NN br. 29/2012; NN 56/2013.) s ciljem provedbe dijela programa Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Nadležnosti SAFU određene su Uredbom, kojom se regulira  preuzimanje svih prava i obveza Uprave za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije - Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija.

Kao ugovorno tijelo za pretpristupne programe pomoći, SAFU je bio odgovoran za ugovaranje projekata iz programa prve generacije (CARDS, PHARE i ISPA).

Dokumenti o SAFU
Javna nabava
Izvještaj o radu i plan rada
Ostalo
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541