Naslovnica » Novosti

Novosti

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u utorak i srijedu, 4. i 5. srpnja 2017. godine, održana je uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Poziva Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama i Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti.

Opširnije

Definiranje uvjeta sposobnosti u dokumentaciji za nadmetanje

Uvjeti vezani uz prethodno iskustvo u uslugama provedenima prema ugovornim uvjetima FIDIC-a, smatraju se diskriminatornima, stoga se ne smiju koristiti kao obavezan uvjet.

Također savjetuje se izbjegavanje korištenja pojma 'FIDIC ili jednakovrijedno' ili 'FIDIC ili slični međunarodni uvjeti ugovora' zbog toga što je u praksi otežano dokazivanje ugovornih uvjeta koji bi bili ekvivalentni zahtjevima FIDIC-a.

Moguće je koristiti kriterij iskustva rada vezanog za FIDIC opće uvjete ugovora kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, dakle uvjet se tretira kao prednost te se za isti ostvaruju dodatni bodovi.

Nadalje,  naručitelj je dužan temeljito obrazložiti postavljene uvjete sposobnosti koji se tiču radnog iskustva zahtijevanih stručnjaka (što između ostalog uključuje i broj godina radnog iskustva), a koji su u korelaciji s predmetom nabave i proporcionalni složenosti predmeta nabave.

Opširnije
Povratak na vrh