SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Naslovnica

Popis ugovorenih projekata iz programa CARDS, PHARE, ISPA i IPA

Prva generacija pretpristupnih programa – alocirano/ugovoreno
 CARDS 2003CARDS 2004PHARE 2005PHARE 2006ISPA
Dodijeljena sredstva (EU) 29.366.415,05 46.573.630,12 69.523.000,00 60.467.500,00 59.000.000,00
Dodijeljena sredstva (NC) 0,00 0,00 9.507.108,00 9.963.679,00 43.283.582,00
Ukupno dodijeljeno 29.366.415,05 46.573.630,12 79.030.108,00 70.431.179,00 107.336.356,00
 
Ugovorena sredstva (EU) 28.685.855,95 44.065.284,94 60.422.386,73 51.207.068,55 57.489.065,40
Ugovorena sredstva (NC) 0,00 0,00 4.743.116,32 5.033.602,79 47.889.065,40
Ukupno ugovoreno 28.685.855,95 44.065.284,94 65.165.503,05 56.240.671,34 105.148.774,51

 

Prva generacija pretpristupnih programa – stopa ugovaranja po programu
 CARDS 2003CARDS 2004PHARE 2005PHARE 2006ISPA
Stopa ugovaranja(EU) 97,68% 94,61% 86,90% 84,69% 97,96%
Dodijeljena sredstva u okviru IPA I komponente – pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
 IPA 2007IPA 2008IPA 2009IPA 2010IPA 2011
Dodijeljena sredstva (EU) 39.954.000,00 35.799.000,00 36.796.502,00 38.623.458,00 26.766.261,00
Dodijeljena sredstva (NC)   5.901.000,00   9.435.000,00   6.923.186,00   5.954.341,00 4.295.602,00
Ukupno dodijeljena sredstva 45.855.000,00 45.234.000,00 43.719.688,00 44.577.799,00 31.061.863,00

Dokumenti:

IPA 2011 I komponenta popis projekata IPA 2010 I komponenta, popis projekata IPA 2009 I komponenta, popis projekata IPA 2008 I komponenta -popis projekata IPA 2007 I komponenta - popis projekata ISPA - popis mjera Phare 2006 Phare 2005 Prekogranična suradnja Italija Hrvatska, 2005 Prekogranična suradnja Slovenija, Mađarska, Hrvatska, 2005 Phare, Nuklearna sigurnost 2005 Cards 2004 Cards 2003 Cards 2003, bespovratna sredstva
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541