Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

Sortirano prema: datum početka

Lista događanja

 
03. – 04. 05. Uvodna edukacija za korisnike
 
15. 05. Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava
 
18. 05. Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine
 
26. 05. Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
Povratak na vrh