Naslovnica » Kalendar

Kalendar - Sve aktivnosti

Svečano otvaranje Twinning projekta: "Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EZ"

Svečano otvaranje Twinning projekta: "Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EZ" će se održati u 11. travnja 2017. godine u 13:00 sati u Kući Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb.

Travanj
Povratak na vrh