SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Kalendar

‹ Travanj

Svečano otvaranje Twinning projekta: "Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EZ"

Svečano otvaranje Twinning projekta: "Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EZ" će se održati u 11. travnja 2017. godine u 13:00 sati u Kući Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541