SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Izobrazba

Korisnici bespovratnih sredstava

SAFU u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 od 2014. godine organizira radionice za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u nadležnosti SAFU koji su u provedbi. Radionice se održavaju u SAFU prema potrebi pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, najmanje 2 puta tijekom trajanja projekata.

U 2015. godini održano je 15 tzv. informativnih radionica za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima u nadležnosti SAFU koji su u provedbi.

Na radionicama su se obrađivale sljedeće teme:

  • Provedba ugovora o bespovratnim sredstvima i postupak provedbe javne nabave za naručitelje koji nisu obveznici ZJN
  • Financijsko upravljanje projektom
  • Terenske provjere
  • Priprema dokumentacije za nadmetanje (ZJN)
  • Upravljanje nepravilnostima 

Radionice za korisnike u okviru pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava održavaju se i tijekom 2016. godine, a za svaku radionicu korisnici su pravodobno pozvani na radionice s detaljnim uputama vezano uz način i rok prijave.

Više informacija

 

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541