SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Izobrazba

Javna uprava

Programi izobrazbe namijenjeni su djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama, korisnicama I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta te su u provedbi od 2010. godine.

Izobrazba je organizirana u obliku poludnevnih i jednodnevnih radionica koje se ponajviše bave različitim vrstama ugovora i financijskim upravljanjem fondova EU, a cilj programa je jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu projekata financiranih iz pretpristupnog fonda IPA i Prijelaznog instrumenta. Radionice se održavaju 2 puta mjesečno, a predavači su djelatnici SAFU-a, stručnjaci u područjima pripreme, ugovaranja i provedbe EU projekata.

U okviru izobrazbe za državnu i javnu upravu održavaju se sljedeće radionice:

  • Priprema dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi
  • Provedba različitih tipova ugovora u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta
  • Priprema i provedba twinning projekata
  • Terenske provjere ugovora („On the spot checks“) u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta
  • Upravljanje rizicima u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta
  • Upravljanje nepravilnostima u okviru IPA i Prijelaznog instrumenta
  • Provedbene radionice za korisnike bespovratnih sredstava  koji se financiraju okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta

Tko se može prijaviti?

Program izobrazbe namijenjen je djelatnicima u tijelima državne uprave i javnim ustanovama RH, odnosno jedinicama za provedbu projekata u institucijama korisnicama projekata financiranih iz I. komponente programa IPA i Prijelaznog instrumenta u svrhu jačanja njihovih administrativnih kapaciteta za provedbu projekata.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541