SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Izobrazba

Izobrazba u području javne nabave

Program izobrazbe u području javne nabave

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 17. rujna 2015. godine, KLASA: UP/I-406-01/12-01/13, URBROJ: 526-06-01-02-02/1-15-15, evidencijski broj 20 iz Registra nositelja programa, organizira Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati. Rješenje je važeće do 5. studenoga 2018. godine, a Program izobrazbe u području javne nabave namijenjen je SAFU zaposlenicima.

Redovito usavršavanje u području javne nabave

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Programe usavršavanja mogu pohađati osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, a namijenjeni su SAFU zaposlenicima.

Dokumenti:

Program izobrazbe u podrucju JN_9 2016 Lista održanih redovitih usavršavanja u području javne nabave Lista održanih Programa izobrazbe u području javne nabave
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541