SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Popis nadmetanja i pozivi na dostavu projektnih prijava

OBAVIJEST VEZANA UZ OBJAVU NADMETANJA IZ EU FONDOVA

Obavijesti o objavljenim nadmetanjima za javnu nabavu roba, radova i usluga SAFU objavljuje i na naslovnici internetske stranice: www.safu.hr

Poštovani korisnici,

Od 1. srpnja 2013. godine SAFU na svojim internetskim stranicama više ne objavljuje nadmetanja za I. komponentu i dio III. komponente IPA programa, temeljem primjene Zakona o javnoj nabavi.

Naime, sukladno Zakonu o javnoj nabavi sva nadmetanja za javnu nabavu roba, radova i usluga objavljuju se na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i u Službenom listu Europske unije (TED – Tender electronic daily: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do ).

Na internetskim stranicama SAFU-a objavljuju se samo pozivi za dostavu projektnih prijedloga za bespovratna sredstva ( tzv. grantovi) unutar I. komponente IPA programa. Pregled stanja po evaluacijama za pozive iz IPA 2012 programa pogledajte ovdje.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi - Plan nabave za nabave financirane iz EU programa raspoloživ je na sljedećem linku.

Svi ostali Pozivi za dostavu projektnih prijedloga financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda, objavljuju se na središnjoj internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr.

Adresa elektroničke pošte na koju se postavljaju upiti vezani uz natječajnu dokumentaciju je procurement@safu.hr, a adresa na koju se postavljaju opći upiti je info@safu.hr.

Kategorije odabira:
Arhiva nadmetanja za usluge
Arhiva nadmetanja za robu
Arhiva nadmetanja za radove
Arhiva poziva za korisnike bespovratnih sredstava
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541