SAFU | Središnja agencija za financiranje i ugovaranja

Primjeri EU projekata u Hrvatskoj

IPA i Prijelazni instrument

IPA i Prijelazni instrument

SAFU je agencija nadležna za provedbu I. komponente pretpristupnog programa IPA (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija) te Prijelaznog instrumenta.

Kao Provedbena agencija SAFU je nadležna za cjelokupno upravljanje sredstvima stavljenima na raspolaganje kroz navedene instrumente:  provođenje nadmetanja, ugovaranje, plaćanja, računovodstveno praćenje te izvještavanje o financiranju iz pojedinog programa. Isto tako, SAFU je do sada sudjelovala u ugovaranju projekata iz programa prve generacije (CARDS, PHARE, ISPA) kao i dijela bivše IPA III. komponente.

Osnovni cilj IPA programa jest pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te jačanju institucija i njihovih kapaciteta za provedbu novih zakona i propisa. Proces usklađivanja temelji se na jačanju infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta institucija, razvojem novih sustava koji omogućuju kvalitetniji rad institucija ili na procesima prijenosa znanja iz drugih članica Europske unije.

Kao privremeni instrument namijenjen novim zemljama članicama u prvim godinama članstva, Republika Hrvatska također koristi i Prijelazni instrument (eng. Transition Facility) - pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije.

Dokumenti:

Priručnik o postupanju Jedinica za provedbu projekata unutar IPA i Prijelaznog instrumenta, v. 6.0. - v. 6.1. (Poglavlja I i L) IV. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016 godinu za nabave financirane iz EU programa III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. za nabave financirane iz EU programa II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016 godinu za nabave financirane iz EU programa Plan nabave za 2016. godinu za nabave financirane iz EU programa II. izmjena i dopuna plana nabave za 2015. godinu za nabave financirane iz EU programa I izmjena i dopuna Plana nabave za 2015 godinu za nabave financirane iz EU programa.pdf Plan nabave za 2015. za nabave financirane iz EU programa Okvirni sporazum IPA Uredba Vijeća EU br. 1085-2006 Provedbeni priručnik za korisnike bespovratnih sredstava Uredba komisije ( EZ) br. 718-2007 Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ( NN 160-13) SAFU smjernice za komunikaciju i vidljivost Important messages for grant contracts CFCA visibility guidelines Visibility Templates Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ( NN 157-14)
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541