Naslovnica » Edukacije » Edukacija za korisnike

Edukacija za korisnike

SAFU u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 od 2014. godine organizira edukacije i radionice za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u nadležnosti SAFU koji su u provedbi. Radionice se održavaju u SAFU prema potrebi pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, a najmanje dva puta tijekom trajanja projekata.

U 2016. godini:

 • održano je 15 informativnih radionica za korisnike ugovora o bespovratnim sredstvima
 • na njima je sudjelovalo preko 350 korisnika i partnera na projektu

Na radionicama su se obrađivale sljedeće teme:

 • provedba ugovora o bespovratnim sredstvima i postupak provedbe nabave za naručitelje koji nisu obveznici ZJN
 • financijsko upravljanje projektom
 • terenske provjere
 • vidljivost, informiranje i komunikacija projekta
 • priprema dokumentacije o nabavi
 • upravljanje nepravilnostima

Radionice za korisnike u okviru pojedinih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava održavaju se i tijekom 2017. godine, a za svaku radionicu korisnici su pravodobno pozvani na radionice s detaljnim uputama vezano uz način i rok prijave.

Početak provedbe projektaPrva polovica provedbe projekta
 • Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava
 • Edukacija na temu izvještavanja i izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima
 • Edukacija o provođenju postupaka nabave – Najčešće pogreške i nepravilnosti

Za više informacija pišite nam na: izobrazba@safu.hr  

Povratak na vrh