Home » Calendar

Calendar - All activities

16. – 17.04.2019.
Add to MS Outlook calendar

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva:
• Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija,
• Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima,
• Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općina Darda, Grada Petrinje, Grada Benkovca i Grada Knina,
• Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine,
• ITU- Integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić

Related documents
April
Scroll to top