Home » Calendar

Calendar - All activities

20. – 21.02.2018.
Add to MS Outlook calendar

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini" te "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama"

Related documents
February
Scroll to top