Home » Calendar

Calendar - All activities

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti na temu „Izvještavanje i izmjene ugovora o bespovratnim sredstvima“.

Related documents
January
Scroll to top